NOS NieuwsAangepast

Ziekteverzuim recordhoog, maar 'persoonlijke aandacht maakt wel verschil'

In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het ziekteverzuim uit op 6,3 procent, het hoogste percentage ooit gemeten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dezelfde periode in 2021 bedroeg het verzuim 4,8 procent.

Het hoogste verzuim werd in het eerste kwartaal opnieuw gemeten in de zorg: zo'n 8,9 procent. Dat betekent dat voor elke 1000 werkdagen er 89 zijn verzuimd door ziekte. De financiële dienstverlening kent de laagste ziekteverzuimcijfers.

10 procent-grens sneuvelt

Ook werd voor het eerst binnen een bedrijfstak of branche een verzuim gemeten van meer dan 10 procent. Binnen de zorg werd in de verpleging, verzorging en thuiszorg een verzuim vastgesteld van 10,4 procent. Een jaar eerder was dat nog 8,6 procent.

In de kinderopvang kwam het verzuim uit op 10 procent. In die branche steeg het ziekteverzuim het snelst: van 6,9 naar 10 procent. Ook onder huisartsen en bij gezondheidscentra nam het aantal ziekmelders snel toe: het verzuim ging daar van 5,4 naar 9,7 procent.

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO noemen werknemers griep of verkoudheid nog steeds als voornaamste reden voor hun verzuim, gevolgd door psychische klachten, overspannenheid en burn-out.

Er is ook onderzocht of het laatste gemelde verzuim in 2021 werd veroorzaakt door coronaklachten. Ruim 8 procent van de werknemers gaf aan thuis te zitten door coronaklachten in 2021. In 2020 was dat nog maar 2 procent.

Persoonlijke aandacht

"Om het verzuim terug te dringen is er niet één oplossing", zegt Marjolijn Pouw van Vernet in het NOS Radio 1 Journaal. Dat bedrijf houdt in opdracht van zorginstellingen verzuimcijfers bij. Vernet heeft een benchmark opgesteld, een gemiddelde voor verschillende soorten bedrijven.

Pouw ziet dat bedrijven die het beter doen dan die benchmark vaak specifieke maatregelen hebben genomen. "Er is daar vaak veel persoonlijke aandacht voor werknemers, er worden veel gesprekken gevoerd, leidinggevenden zijn daarin getraind."

Wat ook helpt volgens Pouw is om niet meteen op zoek te gaan naar een medische oorzaak voor het verzuim. "Niet medicaliseren, maar kijken wat eronder ligt."

Bij Vernet zien ze dat bedrijven waar veel aandacht is voor de werkdruk en de balans tussen werk en privé gemiddeld genomen beter scoren. "Wat ook helpt is om een bedrijfspsycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker op de vloer te hebben. Dat wordt als heel laagdrempelig ervaren en kan verzuim en uitval voorkomen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl