In samenwerking met
Omroep Gelderland
NOS Nieuws

Zorgen bij provincie Gelderland: 'Wolf te goed beschermd'

Een meerderheid van de Provinciale Staten in Gelderland vindt dat de wolf te goed is beschermd. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. De partijen willen dat de regels worden aangepast, zodat de overlast en schade binnen de perken kunnen blijven.

De wolf is nationaal en Europees beschermd. In Nederland mogen wolven niet worden gedood of verstoord. De wolf is hier dan ook bezig aan een opmars. Vooral schapen zijn het slachtoffer. In mei werd duidelijk dat steeds meer schapenhouders schade door rondtrekkende wolven melden.

Volgens gedeputeerde Peter Drenth (CDA) ligt in het Europees Parlement een voorstel klaar om de beschermde status van de wolf iets te verminderen, zodat er vormen van beheer mogelijk worden. Hij vroeg de partijen in de Staten om bij de Europese partijen te lobbyen om de bescherming van de wolf te verlagen. "Zodat we een beetje lucht krijgen om beheer toe te kunnen passen", zei hij tijdens een Statenvergadering in mei.

'Goed kijken naar wat beheersbaar is'

Drenth benadrukt dat dat echt niet alleen om afschot gaat, maar ook om de mogelijkheid om het dier te verjagen of te weren uit een gebied. "Op dit moment kunnen de Gedeputeerde Staten niet sturen op de verspreiding van de wolf. Maar duidelijk is wel dat het uit de hand kan lopen als beheer, waaronder geboortebeperking, niet mogelijk is."

Een meerderheid van de Gelderse politiek vindt dat de bescherming omlaag moet. Alleen de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, D66 en de PvdA zijn tegen. "Het is wel zorgelijk dat je niks kan. We merken het nu al, een tekort aan moeflons en de biggen van wilde zwijnen gaan er allemaal aan. Er komen op een gegeven moment te veel wolven en je mag niets. Wij willen naar een gecontroleerde beheerstand", zegt SGP-Statenlid Gerrit Averesch.

Averesch vindt dat de wolf eigenlijk niet past in Nederland. "De laatste wolf stamt van voor 1900, toen hadden we vier miljoen inwoners. We moeten goed kijken naar wat beheersbaar is." Zijn Europese partij diende een voorstel in om de bescherming van de wolf terug te dringen.

'Geen beheersmaatregelen'

Statenlid Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren vindt dat maar niets. Hij komt veel in de natuur, maar de wolf zag hij nog niet. "Het zijn schuwe dieren, het is ook niet goed als ze aan mensen gewend raken, dus het is prima dat ik de wolf nog niet gezien heb." Volgens hem gaat het helemaal nog niet zo goed met de wolf. "Voorlopig moet je echt geen beheersmaatregelen toepassen, daar zijn we echt op tegen."

Ook Van der Veer ziet de schade die de wolf aanricht. "De Partij voor de Dieren heeft ook echt wel een genuanceerde mening over de wolf. We zien ook dat andere dieren worden opgegeten door de wolf. Je moet die andere dieren ook wel beschermen." Volgens Statenlid Karin Jeurink van de PvdA is de terugkeer van de wolf "de kroon op ons milieubeleid".

Komende woensdag vergaderen de Provinciale Staten weer over de wolf. Het gaat dan ook over subsidies om andere dieren te beschermen tegen de wolf. Dan wordt er ook besproken of die subsidies verruimd moeten worden. Wanneer het Europees Parlement het voorstel in stemming brengt, is nog niet duidelijk.

Advertentie via Ster.nl