NOS Nieuws

Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

De kinderbijslag wordt toch weer aangepast aan de inflatie. Het vorige kabinet had het plan om de kinderbijslag de komende jaren niet te indexeren en die besparing te gebruiken om de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties te verbeteren.

Het wetsvoorstel was al aangenomen door de Tweede Kamer, maar het huidige kabinet trekt het nu toch in. Het kabinet benadrukt dat veel gezinnen het door de huidige inflatie zwaar hebben en dat verhoging van de kinderbijslag juist nu welkom is. Het besluit is mede genomen naar aanleiding van een motie in de Eerste Kamer en was ook al aangekondigd in de Voorjaarsnota.

"Als de kinderbijslag niet meestijgt met de prijsstijgingen, kan dat een negatief effect hebben op het inkomen van gezinnen en daarom heeft het kabinet besloten een streep te zetten door de plannen", zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kinderbijslag zal de komende jaren, zoals gewoonlijk, twee keer per jaar worden verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling. Het kabinet maakt toch ook nog geld vrij om de dienstverlening van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank te verbeteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl