NOS Nieuws

Kabinet: regie op klimaatbeleid versterken

Het kabinet wil de regie op het klimaatbeleid versterken. Dat schrijft minister Jetten in zijn Beleidsprogramma Klimaat.

Voor alle sectoren stelt het kabinet een "rest-emissiedoel" vast. Daarmee moet duidelijk worden hoeveel een bepaalde sector in 2030 nog maximaal mag uitstoten. De betrokken ministers worden verantwoordelijk voor het halen van het doel in hun eigen sector en de minister voor Klimaat bewaakt de samenhang.

Jetten benadrukt dat de Russische invasie in Oekraïne een extra reden is om het klimaat- en energiebeleid te versnellen: "de afhankelijkheid van olie, kolen en gas is ongemakkelijk". De minister erkent dat de transitie veel zal vragen, maar, voegt hij eraan toe, "onze ambitie staat als een huis: Nederland klimaatneutraal in uiterlijk 2050".

Fundamenteel anders

Volgens Jetten zullen we op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn moeten nu worden gemaakt.

Zoals al in het coalitieakkoord is afgesproken, wil het kabinet dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 55 procent is verminderd. Om dat zeker te halen richt het zich op 60 procent, "zodat ook bij tegenvallers de 55 procent reductie niet in het geding is".

Afnameverplichting hernieuwbare waterstof

Een van de mogelijkheden die het kabinet "verkent" is een "afnameverplichting voor waterstof uit hernieuwbare bronnen in de industrie". Die verplichting zou mogelijk in stappen kunnen ingaan vanaf 2026 en moet meer zekerheid bieden dat Nederland voldoet aan bindende doelen die Europa stelt.

Ook zou de maatregel het kabinet niet langer afhankelijk maken van subsidieregelingen.

Consultaties van start

Het kabinet benadrukt dat het hele beleidsprogramma nog niet vaststaat. Burgers kunnen er vanaf vandaag op reageren en ook de Raad van State wordt om advies gevraagd. Pas daarna wordt het programma definitief.

Er komt ook een 'Klimaatraad', een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die het beleid beoordeelt en erover adviseert. En zoals ook al het coalitieakkoord staat, werkt het kabinet aan een 'generatietoets' om de impact van maatregelen op de leefomstandigheden van generaties inzichtelijk te maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl