1. Ga naar het menu
  2. Ga naar de inhoud
ANP
NOS Nieuws

Kamer worstelt met voorrang voor statushouders in tijden van woningnood

De Tweede Kamer worstelt met het feit dat statushouders volgens de wet voorrang kunnen krijgen bij het toewijzen van een huurwoning. Statushouders zijn erkende vluchtelingen die na een asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Tijdens een Kamerdebat over een voorstel van de PVV om aan deze voorrangsregel bij gemeenten een einde te maken, zeiden verschillende partijen dat zij zich kunnen voorstellen dat er burgers zijn die hier geen begrip meer voor hebben. Het PVV-voorstel kan vooralsnog echter niet rekenen op de steun van een Kamermeerderheid.

PVV-Kamerlid Kops wil het met zijn wetsvoorstel voor gemeenten onmogelijk maken om statushouders voorrang te geven op huisvesting, uitsluitend op basis van het feit dat zij statushouder zijn. Kops wil dat alle woningzoekenden in alle gemeenten hetzelfde worden beoordeeld.

Camping

"We gunnen iedereen een goed huis, maar wie zijn er de dupe? De Nederlanders die al zeven jaar op een wachtlijst staan", zei PVV-Kamerlid De Graaf. Hij haalt een voorbeeld aan van alleenstaande moeders die met kinderen "van camping naar camping trekken".

Hoe ontstond de wooncrisis in Nederland? NOS op 3 legt het uit in deze video:

Zo ontstond de wooncrisis

De PVV krijgt bijval van FvD, Groep Van Haga, BBB en JA21. "Waar de zonen en dochters van een gemiddelde Nederlander moeten wachten op een woning, heeft een statushouder dat recht wel en dat vinden wij onrechtvaardig", zei Kamerlid Goudzwaard van JA21. Zij gaan het wetsvoorstel steunen.

Regeringspartij VVD is het met hen eens dat het niet de bedoeling is dat gemeenten met woningnood voorrang geven aan statushouders terwijl andere inwoners al heel lang op een wachtlijst staan. Maar of de VVD het voorstel van de PVV zonder meer gaat steunen wil Kamerlid De Groot niet zeggen. "We missen een oplossing voor het probleem: te weinig woningen", zei hij.

Symptoombestrijding

Het CDA noemt het PVV-voorstel symptoombestrijding en ziet de oplossing in het bouwen van meer huizen zodat statushouders sneller kunnen inburgeren. "De mensen waar het hier over gaat hebben een vluchtelingenstatus. Dus doen alsof je ze op een vliegtuig kunt zetten vind ik een heel gevaarlijke gedachte", reageerde Kamerlid Geurts.

De SGP vindt het wetsvoorstel, om de voorrangsregel uit de Huisvestingswet te schrappen, vooral juridisch niet sterk. Gemeenten blijven de wettelijke taak houden om statushouders op te vangen, met of zonder deze voorrangsregel, zei Kamerlid Bisschop. "Wordt het doel met dit wetsvoorstel gehaald? De asielstroom moet drastisch worden ingeperkt. Want de realiteit is dat we gemeenten met grote problemen opzadelen."

Onder andere PvdA, GroenLinks en SP deden niet mee aan het debat. Zij lieten schriftelijk weten geen voorstander te zijn en vooral oplossingen op de woningmarkt te zoeken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl