Wim Huzen is 74 en werkt nog als vrachtwagenchauffeur
NOS NieuwsAangepast

Ouderen weer aan de slag om krapte tegen te gaan: kijk naar IJsland en Japan

  • Leen Kraniotis

    redacteur economie

  • Leen Kraniotis

    redacteur economie

Vanwege de enorme vraag naar personeel op de arbeidsmarkt wordt van alles geprobeerd om het werk toch gedaan te krijgen: parttimers die meer uren gaan werken, de inzet van arbeidsmigranten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, Nog een mogelijkheid is om ouderen die tegen hun pensioen aanzitten of al met pensioen zijn, aan te sporen om door te werken of opnieuw aan de slag te gaan.

"De AOW-leeftijd is natuurlijk al verhoogd, maar waar meer aandacht voor nodig is, is het combineren van pensioen en werk", zegt Kène Henkens, hoogleraar Pensioensociologie verbonden aan demografisch instituut NIDI en het UMCG. "Op hogere leeftijd iets blijven doen op de arbeidsmarkt is zeker een deel van de oplossing voor de krapte."

'Actievere rol werkgevers'

"Het mooie van Nederland is dat we een goed pensioenstelsel hebben, daardoor is er minder noodzaak om op hogere leeftijd te werken. Maar je moet mensen wel stimuleren om dit vrijwillig te doen. Werkgevers moeten hierin een actievere rol vervullen", aldus Henkens.

In sommige landen werken ouderen al veel vaker, zoals in IJsland en Japan:

Initiatief komt nu nog van werknemer

Volgens socioloog Henkens moet in Nederland het initiatief op dit moment nog vanuit de werknemer zelf komen als die na het bereiken van de pensioenleeftijd verder wil werken. "Werkgevers zijn heel terughoudend. Er is sprake van koudwatervrees: wat als iemand ziek wordt? Maar als ze werknemers op de drempel van pensioen bijvoorbeeld uitnodigen voor een gesprek over langer blijven werken, dan denk ik dat substantiële aantallen hier best voor te porren zijn."

Een transportbedrijf uit Holten vraagt chauffeurs al of ze na pensionering parttime willen werken. De 74-jarige Wim Huzen doet dat graag:

74 en nog aan het werk

Als gepensioneerden blijven werken, doen ze dat meestal parttime. Henkens adviseert werkgevers om flexibel te zijn. "Misschien wil iemand in de zomer drie maanden vrij, daarover moet je met elkaar in gesprek. Maar het automatisme dat iemand met pensioen gaat en weg is, dat moeten we doorbreken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl