Marjan Minnesma
NOS NieuwsAangepast

Internationale milieuprijs voor Marjan Minnesma van Urgenda

Marjan Minnesma van de klimaatorganisatie Urgenda is de eerste Nederlandse winnaar van de Goldman Environmental Prize. Deze belangrijke prijs voor natuurbescherming en klimaat wordt jaarlijks uitgereikt. Er is een bedrag van bijna 190.000 euro verbonden.

Minnesma krijgt de prijs voor het winnen van de geruchtmakende Klimaatzaak. Urgenda wist via de rechter af te dwingen dat de Nederlandse Staat veel meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een uitspraak van de Hoge Raad, in 2019, maakte deze verplichting definitief.

"De Klimaatzaak heeft velen weer hoop gegeven en heeft ertoe geleid dat er wereldwijd vele tientallen soortgelijke klimaatzaken gestart zijn", zei Minnesma tegen de organisatie van de prijs. "Nederland heeft in 2020 de 25% reductie van broeikasgassen gehaald en moet nu gaan versnellen om haar eigen doel van 60% CO2-reductie in 2030 te halen. Daarvoor ligt het kabinet nog niet op koers, dus wij blijven dit benadrukken en oplossingen aandragen om daar te komen."

Marjan Minnesma met de prijs

Minnesma is de winnaar in Europa. Andere werelddelen hebben hun eigen prijswinnaar. De prijs wordt toegekend door een internationale jury, die nominaties krijgt van natuurverenigingen, milieuorganisaties of particulieren.

De Goldman Environmental Prize is in 1989 ingesteld door het Amerikaanse echtpaar Richard en Rhoda Goldman. Richard Goldman (1920-2010) was de oprichter van een verzekeringsbedrijf in San Francisco. Rhoda Goldman (1924-1996) was een erfgenaam van jeansfabrikant Levi Strauss.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl