NOS Nieuws

Zonnepanelen op grotere daken van nieuwe bedrijfsgebouwen vanaf 2025 verplicht

Het kabinet wil verplichten dat vanaf 2025 op daken van nieuwe gebouwen zonnepanelen worden gelegd. De verplichting moet gaan gelden voor alle nieuwe gebouwen, behalve woonhuizen, met een dak waarvan het oppervlak groter is dan 250 vierkante meter. Daar vallen dus bijvoorbeeld fabrieken, winkels en andere bedrijven onder.

Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie moeten we de groei van het aantal zonnepanelen vasthouden en verder versnellen, vooral door "grootschalige inzet" op daken. Ook voor daken van nieuwe woningen en voor kleinere daken van bedrijven worden de regels in 2025 mogelijk aangescherpt.

In een brief aan de Kamer noemt Jetten zonne-energie, opgewekt met zonnepanelen, een essentieel onderdeel van de energietransitie, waarmee een groot deel van de CO2-reductie kan worden bereikt.

Het kabinet erkent dat door de recente marktontwikkelingen zonnepanelen duurder zijn geworden, maar volgens Jetten zijn ze nog steeds zeer "kostenefficiënt". Hij vindt de verplichting goed om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, goed voor de energiekosten en goed voor het klimaat.

Bestaande gebouwen

Ook voor bestaande gebouwen gaat er wat veranderen, maar dat is complexer, omdat hier sprake is van een bestaand eigendom, erkent het kabinet. "Er moet een voldoende zwaarwegend belang zijn om in te grijpen in het eigendomsrecht", schrijft Jetten.

Hij wil het onder allerlei voorwaarden vanaf 2024 makkelijker maken voor gemeenten om zonnepanelen in bestaande bedrijfsgebouwen te verplichten.

Daken geschikter maken

Verder wil het kabinet stimuleren dat daken die nu niet geschikt zijn voor zonnepanelen dat alsnog worden. Het denkt daarbij aan het vergoeden van de meerkosten voor aanpassingen aan het dak of de meerkosten voor het gebruiken van lichtgewicht panelen. Zo'n 60 procent van de grote daken lijkt nu 'draagkrachtproblemen' te hebben, maar het grootste deel daarvan kan met relatief kleine investeringen alsnog geschikt worden gemaakt.

Het kabinet kondigt verder aan dat de 'salderingsregeling' voor zonnepanelen langer van kracht blijft. Volgens die regeling kan iemand die zonnepanelen op het dak zet de stroom die wordt opgewekt en aan het stroomnet teruggegeven, aftrekken van het eigen energieverbruik. Het plan was dat systeem vanaf 2023 af te bouwen, maar dat wordt uitgesteld tot 2025.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl