Verpleegkundige in een ziekenhuis
NOS Nieuws

Oversterfte in april, vermoedelijk door griepepidemie

Vorige maand zijn er in Nederland meer mensen overleden dan verwacht. Er was in april een oversterfte van ruim 350 per week, meldt het CBS.

De oorzaak van de oversterfte is nog niet vastgesteld, maar sinds half maart heerste er wel een griepepidemie. Ook raakten in maart nog veel mensen besmet met de omikron-variant van het coronavirus, maar die staat juist bekend als relatief mild.

Het CBS verwacht pas later informatie te ontvangen over de oorzaken van de sterfgevallen.

65-plussers

Het sterftecijfer lag in april vooral hoger onder 65-plussers en mensen die vallen onder de Wet langdurige zorg (met name bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen). Van hen stierven er bijna 1150 meer dan verwacht op basis van voorgaande jaren.

In de eerste week van mei daalde het aantal sterfgevallen weer. Het cijfers lag toen nog wel iets hoger dan normaal, maar onvoldoende om nog van oversterfte te kunnen spreken.

Minder hoge piek

In januari en februari was er nog sprake van acht weken ondersterfte, na een piek eind vorig jaar door corona. Vanaf maart begon het aantal sterfgevallen op te lopen.

De piek van april was overigens minder hoog dan de coronapieken van april 2020, winter 2020/2021 en eind 2021.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl