Agenten bij een protest in Rotterdam
NOS Nieuws

Politie steeds diverser, maar het is nog niet genoeg

Er zijn steeds meer agenten met een migratieachtergrond, maar voor de politie zijn het er nog niet genoeg. Een nieuwe wervingscampagne moet helpen de korpsen nog diverser te maken. "We hebben ze keihard nodig in het vak", zegt Martin Sitalsing, politiechef in Midden-Nederland en portefeuillehouder diversiteit bij de politie.

In de Randstad steeg het percentage aspiranten met een migratieachtergrond van 17 procent in 2020 naar 23 procent in 2021. Landelijk steeg dat aandeel van 16 naar 19 procent.

Met de wervingscampagne die deze week van start gaat, hoopt de politie vooral jongeren met een migratieachtergrond binnen te halen, zegt Sitalsing in het NOS radio 1 Journaal. "We zijn blij met iedereen die zich aanmeldt bij de politie, maar we leggen nu het accent op culturele diversiteit omdat we daar een extra slag willen maken."

De wervingscampagne komt voort uit een vertrouwensonderzoek vorig jaar. Daaruit bleek dat de reputatie van de politie onder burgers goed is, "maar als je dan gaat inzoomen op de doelgroepen met een migratieachtergrond, dan zie je dat die vaak een afstand voelen tot de politie".

Rolmodellen

Vooral in de Randstad is een betere mix in de korpsen van belang, omdat daar in sommige wijken meer dan 50 procent van de bevolking een migratieachtergrond heeft. "Meer agenten die zelf een migratieachtergrond hebben, kunnen het vertrouwen en de herkenbaarheid vergroten", verwacht Sitalsing. "Ik merk hoe belangrijk rolmodellen in een organisatie zijn, commissarissen met een migratieachtergrond zeggen dat zelf ook."

De campagne vertelt het persoonlijke verhaal van zes agenten met een diverse culturele achtergrond. "Ze laten zien wat de meerwaarde is vanuit die persoonlijke ervaring in het politiewerk."

Ook op andere fronten probeert de politie diverser te worden. "We hebben natuurlijk ook agenten nodig met een andere seksuele geaardheid. En mensen met allerlei levens- en werkervaringen. Voor cyberveiligheid hebben we ook een ander soort politiemensen nodig. Dus vanuit verschillende perspectieven kijken we naar die diversiteit, maar we leggen nu een extra accent op culturele diversiteit omdat we merken dat we daar echt een extra slag moeten maken."

Ook de verhouding tussen mannen en vrouwen blijft altijd een thema. Het percentage vrouwen schommelt al langer rond de 40 procent en kwam uit op 42 procent uit in 2021. "Op leidinggevende posities is het percentage vrouwen nog iets hoger, zo'n 45 procent", zegt de politiechef. "50 procent zou de ideale mix zijn, maar het is een mooi percentage."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl