Grootschalige criminaliteitscontrole van de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee in Maastricht, in 2019
NOS Nieuws

'Landelijke Eenheid politie moet fundamenteel op de schop'

De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie moet volledig op de schop. Dat staat in een tussenrapport van de commissie-Schneiders, die onderzoek doet naar de organisatie. Bij de Landelijke Eenheid zijn de afgelopen jaren een reeks ernstige problemen naar boven gekomen.

"Op meerdere plekken in de eenheid voelen medewerkers zich onvoldoende gehoord of gesteund en soms zelfs ronduit onveilig", schrijft de commissie. "In combinatie met een forse uitbreiding van het takenpakket, soms gebrekkige onderlinge samenwerking en het ontbreken van gezamenlijke doelstellingen leidt dit ertoe dat het prestatievermogen van de eenheid onder druk staat."

Kleine aanpassingen gaan de problemen niet verhelpen, schrijft de commissie. "Het stutten en verbeteren van de bestaande organisatie volstaat op de langere termijn niet." Volgens de commissie moet de positie van de Landelijke Eenheid binnen het politieapparaat worden herzien. Verder moet het takenpakket worden herzien. Dat is te divers. Ook moet er meer worden ingezet op vergaren van data en informatie.

De leiderschapscultuur moet bovendien veranderen: "de traditionele top-down leider met een sterke persoonlijkheid heeft geen toekomst." Leidinggevenden moeten volgens de commissie openstaan voor samenwerking, tegenspraak en feedback.

Menselijke maat

De Landelijke Eenheid met bijna 6000 medewerkers ondersteunt de regionale korpsen, maar heeft ook zelfstandige taken zoals bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Schneiders vindt een van de problemen dat de teams te groot zijn.

Verscheidene onderzoeken hebben de afgelopen jaren problemen bij de eenheid blootgelegd. Het ging onder meer om gebrekkig leiderschap, gebrek aan professionaliteit en gemis aan samenwerking. Medewerkers werden onvoldoende gesteund door de leiding of voelden zich soms zelfs onveilig binnen de organisatie.

Vorig jaar had de commissie-Brouwer nog fikse kritiek op het team Werken onder Dekmantel, naar aanleiding van de zelfmoord van een agent die undercover werkte. De begeleiding van de infiltrant bleek onvoldoende. De professionaliteit van het team liet ernstig te wensen over.

Yesilgöz onderschrijft conclusie

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) onderschrijft de conclusie van Schneiders dat er wat moet veranderen. Ze heeft de korpschef gevraagd te kijken hoe die ingericht kan worden.

De korpsleiding en top van de Landelijke Eenheid "herkennen zich in de conclusies over de noodzaak van aanpassingen aan de organisatie van de eenheid en haar plek in het politiebestel, maar ook op het gebied van onder meer cultuur en leiderschap", laten ze in een reactie weten.

De commissie-Schneiders komt voor juni met haar eindadvies.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl