NOS Nieuws

Kabinet: legale verkoop van wiet niet voor tweede kwartaal 2023

De proef met de legale levering, in- en verkoop van wiet begint later dan was gepland. Het vorige kabinet dacht een paar maanden geleden nog dat in de tweede helft van 2022 bij wijze van experiment voor het eerst coffeeshops in daarvoor geselecteerde gemeenten legaal cannabis zouden kunnen verkopen. Maar de ministers Kuipers van Volksgezondheid en Yesilgöz van Justitie en Veiligheid schrijven aan de Tweede Kamer dat die streefdatum niet reëel meer is.

Ze denken nu dat de verkoop in het tweede kwartaal van volgend jaar kan beginnen. Dat komt onder meer doordat de selectieprocedure van de laatste telers langer duurt dan verwacht en een aantal telers problemen heeft met het krijgen van een locatie. "Daarnaast kunnen de telers, met voortschrijdend inzicht, inmiddels een meer realistische inschatting geven van hun benodigde voorbereidingstijd", schrijven Kuipers en Yesilgöz.

Grote stad erbij

Over het experiment waren afspraken gemaakt in het coalitieakkoord van 2017 en in het akkoord van 2021 staat dat de proef wordt voortgezet. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er tien gemeenten aan zouden meedoen, maar er komt nog een elfde bij, een grote stad. Daarvoor moet de wet worden aangepast. Het kabinet heeft bij de vier grote steden gepolst of ze geïnteresseerd zijn.

Inmiddels zijn er acht telers aangewezen, en verwacht wordt dat de negende en tiende snel volgen. De aangewezen telers zijn onder meer bezig met het opzetten van hun bedrijf, het aanvragen van vergunningen en het afsluiten van contracten met energieleveranciers.

In de volgende fase mogen de deelnemende coffeeshops de producten van de aangewezen telers verkopen, naast de (al bestaande) gedoogde verkoop. Die fase duurt zes weken, en daarna mogen de geselecteerde coffeeshops geen producten uit het illegale circuit meer aanbieden. Het experiment duurt vier jaar.

Bij eerdere start risico op uitwijken naar illegaal circuit

Kuipers en Yesilgöz denken dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2023 kan beginnen, omdat dan naar verwachting de "kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is om de deelnemende coffeehops volledig en bestendig te kunnen bevoorraden".

Bij een eerdere start bestaat volgens de ministers het risico dat de voorraden van de coffeeshops leegraken, dat de prijzen extreem stijgen en dat consumenten uitwijken naar de illegale markt.

Kuipers en Yesilgöz noemen de weg naar de start "hobbelig". Maar volgens hen zijn het constateren en oplossen van "de uitdagingen en problematiek gedurende de voorbereiding onderdeel van het experiment".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl