NOS Nieuws

'Iedereen een stukje armer': DNB verwacht inflatie van bijna 7 procent

De oorlog in Oekraïne is, na de dreun van de coronapandemie, een nieuwe dreun voor de Nederlandse economie. "We worden door deze schok een stukje armer", zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij verwacht dat de inflatie dit jaar uitzonderlijk hoog wordt: 6,7 procent over heel 2022. Zo'n hoge inflatie is sinds 1981 niet meer voorgekomen en is ruim het dubbele van de inflatie afgelopen jaar.

"Inflatie is terug van weggeweest", zegt Klaas Knot. "Dat betekent voor huishoudens koopkrachtverlies, zo simpel is het. En voor bedrijven zal het vooral betekenen dat ze met kostenstijgingen geconfronteerd worden."De inschatting van de inflatie is aanmerkelijk hoger dan de raming waar het Centraal Planbureau vorige week mee kwam. Daarin werd gerekend op 5,2 procent inflatie.

Onzekerheid

In een somberder scenario, waarin de energie- en grondstofprijzen langer hoog blijven, loopt de inflatie volgens DNB zelfs op tot 9,5 procent dit jaar om pas in 2023 terug te zakken tot 3,4 procent. Nederland komt in dat scenario in een korte recessie terecht.

Dit scenario is echter met veel en grote onzekerheden omgeven, zoals hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt en wat de impact is van de financiële en economische sancties op bedrijven en banken. "Het is onmogelijk om een waarschijnlijkheid op dat scenario te plakken", aldus bankpresident Knot.

In de nieuwe analyse van DNB over de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne staat dat geopolitieke onzekerheden en springerige, hoge energieprijzen een grote onzekerheid veroorzaken. De hoge inflatie, de lagere groei van de wereldhandel, de verstoorde handelsstromen en meer onzekerheid zullen sowieso het sterke groeiherstel na de coronarecessie vertragen. De groei van de Nederlandse economie valt sowieso lager uit dan eerdere ramingen nog aangaven.

In het sombere scenario tast de hoge inflatie de koopkracht verder aan en remt het de bestedingen van huishoudens af. Bedrijven worden geconfronteerd met oplopende energiekosten en duurdere grondstoffen. Alles samen drukt het de economische groei en leidt tot een recessie later in het jaar.

Geactualiseerde raming en scenario met langdurige verstoring grondstoffenmarkt (DNB, ECB)

basis 2022 basis 2023 scenario 2022 scenario 2023
Economische groei 3,5 % 1,5 % 2,4 % 0,5 %
Bestedingen huishoudens 3,4 % 0,7 % 2,1 % - 0,8 %
Inflatie 6,7 % 2,8 % 9,5 % 3,$ %
Werkloosheid 4,3 % 4,6 % 4,4 % 5,4 %
Wereldhandel 4,5 % 4,8 % 1,5 % 2,2 %

Zowel bedrijven als burgers kunnen maatregelen treffen om gevolgen van de inflatie tegen te gaan, volgens Knot. "Er is nog steeds winst te behalen door energiebesparing. Veel bedrijven worden nog op 22 graden verwarmd. Ook thuis kan de verwarming wel een halve of hele graad lager."

Wel ziet hij in dat dit niet genoeg is: "Alle burgers in Nederland kunnen hun bijdrage leveren maar daarmee kan de pijn niet geheel worden weggenomen."

Ook de Europese Centrale Bank kan de inflatie afremmen door de rente te verhogen. Vooralsnog is de centrale bank bezig om de economische groei te stimuleren door maandelijks miljarden in de economie te pompen. Dat programma wordt versneld afgebouwd vanwege de hoge inflatie, maar de rente wordt voorlopig niet verhoogd.

"We halen nu de voet versneld van het gaspedaal en daarmee zetten we de voet boven het rempedaal zodat we dat pedaal kunnen indrukken mocht dat nodig zijn. Er is veel onzekerheid en dat geldt ook voor de inflatie."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl