Werknemers van online supermarkt Picnic op kantoor in Duivendrecht
NOS Nieuws

Gemiddelde inkomen van werkende vrouwen steeg afgelopen 40 jaar met 60 procent

Het inkomensverschil tussen werkende mannen en vrouwen is in 40 jaar flink kleiner geworden. Meer vrouwen zijn gaan werken, ze gingen ook meer uren werken, en ze zijn steeds vaker hoger opgeleid. Het gemiddelde jaarinkomen van werkende vrouwen is sinds 1977 ruim 60 procent gestegen, dat van werkende mannen met 12 procent.

Vrouwen verdienen gemiddeld bijna 34.000 euro bruto, in 1977 was dat nog bijna 21.000 euro. Het inkomen van mannen is nu gemiddeld 52.000 euro, tegen 46.000 in 1977. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de inkomens van werkende mannen en vrouwen in de periode 1977-2020. De inkomens zijn uitgedrukt in de prijzen van 2020.

100 werkende vrouwen om 113 werkende mannen

De verschillen in verdiensten zijn grotendeels terug te voeren op conjuncturele schommelingen, de arbeidsparticipatie, het meer of minder werken in deeltijd, en verschillen in leeftijd, opleiding en soorten functies.

Het bruto-inkomen van werkende mannen blijkt meer mee te fluctueren met de economie doordat mannen meer dan vrouwen werkzaam zijn in conjunctuurgevoelige sectoren als de bouw en ICT. Daar daalt het inkomen in crisisjaren en stijgen de inkomsten sterker in tijden van voorspoed.

Sinds 1977 nam het aantal vrouwen met een inkomen uit werk toe met 1,8 miljoen naar 4,6 miljoen in 2020. Bij de mannen steeg het in dezelfde periode van 3,9 miljoen naar 5,2 miljoen. In 2020 stonden tegenover elke 100 werkende vrouwen 113 werkende mannen, 40 jaar geleden was de verhouding 100:223.

Leeftijd en kinderen

Het inkomen van werkende vrouwen lag in 2020 gemiddeld ruim 35 procent lager dan de inkomsten van mannelijke collega's, een gevolg van het werken in deeltijd. Bij vrouwen werkt driekwart in deeltijd, bij mannen is dat slechts een kwart, en ook de werkweek zelf telt bij vrouwen minder uren.

Leeftijd en gezinssamenstelling spelen ook een rol in de verdiensten. Het inkomensverschil is bij samenwonende mannen en vrouwen met kinderen het grootst, de arbeidsduur verschilt enorm als de kinderen nog klein zijn. Bij alleenstaanden is het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen doorgaans het kleinst, net als bij jongere samenwonende mannen en vrouwen zonder kinderen.

Mannen en vrouwen vertellen in deze video van 2019 of en hoe ze onderhandelen over hun salaris:

Vrouwen en mannen vertellen óf en hoe ze onderhandelen over hun salaris

Bij samenwonende 45-plussers zijn de verschillen doorgaans groter. Vrouwen in die leeftijd werken gemiddeld minder uren dan de jongere generaties. Alleenstaande moeders die ouder zijn dan 45 werken juist weer meer uren, vaak noodgedwongen.

Uurloon

Los van de kortere of langere werkweek ligt het gemiddeld uurloon van vrouwen nog altijd lager dan dat van mannen, het verschil bedraagt zo'n 14 procent. Dat is deels toe te schrijven aan leeftijd en het soort deeltijdwerk. In 2008 was het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen nog 20 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl