NOS NieuwsAangepast

Veestapel zal 30 procent krimpen, minister gaat praten met boeren

De kabinetsplannen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot zullen ertoe leiden dat de veestapel over een jaar of tien zo'n 30 procent kleiner is. Dat blijkt uit formatiedocumenten die het kabinet heeft vrijgegeven.

In september heeft het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de formerende partijen twee scenario's doorgerekend. In beide varianten wordt uitgegaan van een reductie van de veestapel met 30 procent.

Gedwongen opkoop

In de variant die gekozen is moet die krimp vooral worden bereikt door de opkoop, verplaatsing en verduurzaming van boerenbedrijven. Dat gebeurt zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Maar als boeren in de buurt van een beschermd natuurgebied blijven weigeren om mee te werken, wordt gedwongen opkoop in het regeerakkoord niet uitgesloten.

Minister Staghouwer van Landbouw zegt dat hij zich kan voorstellen dat boeren schrikken "als dit soort percentages naar buiten komen". Hij beaamt niet met zoveel woorden dat het kabinet van 30 procent uitgaat. Maar hij wijst er wel op dat "wij met elkaar hebben geconstateerd dat we plafonds hebben bereikt" als het om stikstofuitstoot gaat.

"En daar moeten we niet voor weglopen, die moeten naar beneden en als dat consequenties heeft, dan moeten we die onder ogen zien. En dat willen de boeren ook."

Hij zegt dat hij eerst gaat praten met de boeren. "Ik heb al veel gesprekken gevoerd. En dan is niet het aantal dieren de norm, maar een gezonde bedrijfsvoering." Hij ervaart dat veel boeren daar best over willen meedenken.

'Staarten tellen'

Voorzitter Van der Tak van brancheorganisatie LTO benadrukt dat het erom gaat dat er 50 procent stikstofreductie wordt behaald. "Het gaat er niet om dat je staarten telt. Dat is niet het doel. Zorg ervoor, geachte regering, dat u nadrukkelijk het echte doel centraal stelt, maar wel perspectief aan de boeren geeft, voor hun bedrijf en hun inkomen."

Het vorige kabinet trok zo'n 5 miljard euro uit voor stikstofreductie. Daar legt het huidige kabinet 25 miljard euro bij. De 30 miljard euro wordt ook gebruikt voor aanpak van de vervuiling door bijvoorbeeld lucht- en scheepvaart. Maar het grootste deel is bedoeld voor het verkleinen van de veestapel en natuurherstel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl