Cito-toets
NOS Nieuws

Eindtoets basisonderwijs wordt 'doorstroomtoets' en gaat naar februari

De huidige eindtoets in het basisonderwijs wordt in 2024 'een doorstroomtoets', die wordt gehouden nadat de basisschool de leerlingen een voorlopig schooladvies heeft gegeven. De doorstroomtoets kan leiden tot een hoger definitief schooladvies.

Ook komt er één aanmeldmoment voor de middelbare school: de week voor 1 april. De doorstroomtoets zal ruim daarvoor worden gehouden, in februari. Nu is de aanmelding nog voor de eindtoets, die daardoor als 'mosterd na de maaltijd' wordt ervaren.

De Eerste Kamer heeft gisteren met de wijzigingen ingestemd. Ze moeten leiden tot meer kansengelijkheid bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

Pas in 2024

Het idee is dat leerlingen die van hun basisschool een te lage beoordeling krijgen, via de toets alsnog naar een hoger schooltype kunnen. Doordat aanmelding voor de middelbare school pas na de doorstroomtoets ligt, kunnen leerlingen ook niet geweigerd worden wegens een te late aanmelding.

Dat de veranderingen in 2024 worden ingevoerd, betekent dat de leerlingen die nu in groep 6 zitten er als eersten mee te maken krijgen. Voor huidige groepen 7 en 8 verandert er niets.

De eindtoets wordt nu afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Dat wordt dus vroeger, waarschijnlijk in februari. In een verder verleden was dat ook al zo, maar dat werd veranderd omdat de ervaring was dat op veel scholen na de toets in februari nauwelijks nog serieus onderwijs werd gegeven.

Meer nodig

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) erkent dat er meer nodig is om de kansengelijkheid te bevorderen. De PvdA en GroenLinks dringen aan op een driejarige brugklas, zoals de Onderwijsraad heeft geadviseerd. Het ministerie van Onderwijs is nog bezig dat advies te bestuderen.

Het Cito blijft namens de overheid de toets maken, die nu dus doorstroomtoets gaat heten. Daarnaast mogen private partijen toetsen aanbieden. Het College voor Toetsen en Examens ziet toe op de kwaliteit van die toetsen.

De PO-raad, de koepelorganisatie van het basisonderwijs, is positief over de veranderingen. "Wij spraken ons al veelvuldig uit als voorstander van groot onderhoud om te komen tot een kansrijk onderwijsstelsel. Latere selectie en meer flexibiliteit: dat is nodig", zegt de PO-raad in een reactie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl