NOS Nieuws

Veel gemeentelijke heffingen dit jaar omhoog, ozb stijgt gemiddeld 4,4 procent

De gemeentelijke belastingen zijn ook dit jaar weer in bijna alle gemeenten verhoogd. De onroerendezaakbelasting (ozb), die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van een woning en dus aan de huizenprijzen, stijgt gemiddeld met 4,4 procent. De rioolheffing stijgt met 2,9 procent, en de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gaan met 4 procent omhoog.

In totaal verwachten gemeenten dit jaar 11,5 miljard euro op te halen met de heffingen, 180 miljoen euro meer dan in 2021. Een en ander blijkt uit de door het CBS verzamelde begrotingscijfers van Nederlandse gemeenten.

De ozb, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn samen goed voor 8,8 miljard euro, driekwart van alle inkomsten uit gemeentelijke heffingen. De ozb op woningen stijgt iets meer dan het gemiddelde in de afgelopen tien jaar, maar wel minder dan vorig jaar.

De opbrengsten uit de ozb behoren tot de algemene middelen van een gemeente en zijn vrij te besteden. Gemeenten zijn ook vrij in het bepalen van de ozb-tarieven en kunnen desgewenst extra inkomsten genereren.

Fors

De stijging van de heffingen verschilt per gemeente en is soms fors. Zo stijgt de ozb in Leiden met 5 procent, de rioolheffing met 27 procent en de afvalstoffenheffing met 12 procent, in Lelystad is dat respectievelijk 5 procent voor de ozb en 4,5 procent voor de rioolheffing en is er ook een zeldzame daling van de afvalstoffenheffing, met 3 procent. In Huizen stijgt de ozb met 11 procent, de rioolheffing met ruim 2 procent en de afvalstoffenheffing met 14 procent.

De begrote opbrengst van de rioolheffing laat de hoogste stijging sinds 2013 zien. Overigens mogen gemeenten niet verdienen aan de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die heffingen mogen maximaal de kosten dekken.

Precario en toeristenbelasting

Een andere soort gemeentelijke heffingen is de precariobelasting, de vergoeding die burgers en bedrijven betalen voor gebruik van gemeentegrond, zoals terrassen op pleinen en stoepen, het plaatsen van bouwmaterialen op de openbare weg en uithangborden. Tot 2021 werd ook precariobelasting geheven voor kabels en leidingen van nutsbedrijven in en boven de gemeentegrond, maar dat mag dit jaar niet meer. Gevolg is dat de precariobelasting heel veel minder opbrengt, de gemeenten begroten 39 miljoen euro, terwijl dat in in 2021 nog 287 miljoen euro bedroeg.

De toeristenbelasting brengt dit jaar ook weer meer geld in het laatje van de gemeenten. Vorig jaar werd een daling begroot omdat er door de coronapandemie veel minder toeristen waren, maar gemeenten verwachten dit jaar weer een stijging van het aantal toeristen en dus hogere opbrengsten uit de toeristenbelasting, zo'n 377 miljoen euro. De gemeente Amsterdam verdient het meest aan toeristenbelasting, 135 miljoen euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl