NOS Nieuws

Belastingdienst versoepelt aanpak 'aangifteverzuim'

De Belastingdienst versoepelt de aanpak van mensen die geen aangifte doen. In het verleden zijn door de aanpak van zogenoemd aangifteverzuim wel eens schrijnende situaties ontstaan.

Staatsecretaris Van Rij heeft vandaag een intern rapport over het verbeteren van deze aanpak aan de Kamer gestuurd. Opvallend is dat het rapport al sinds juni 2020 bij de Belastingdienst lag. "Dit heeft te lang geduurd en had niet mogen gebeuren en zal niet meer gebeuren", schrijft Van Rij daarover.

90.000 mensen

Zo'n 90.000 mensen deden in het onderzochte jaar, 2017, geen belastingaangifte, ondanks herhaalde herinneringen. In die gevallen legt de fiscus een boete op, en maakt een schatting van het inkomen waarover belasting moet worden betaald. Op basis daarvan wordt een aanslag opgelegd.

Vooral in het geval van hoge schattingen kan dat leiden tot problemen. De belastingplichtige heeft soms niet genoeg geld om het verschuldigde bedrag te betalen. Daarom wordt het proces van schatten opnieuw doorgelicht, zegt Van Rij.

Maatwerk bij boetes

Ook wil de staatssecretaris kijken naar meer maatwerk bij het opleggen van een boete, die nu 385 euro is. Mogelijk worden ook dwanginvorderingen stilgelegd.

Naar aanleiding van het rapport zal bovendien gekeken worden of meer mensen kunnen worden gebeld als ze geen belastingaangifte hebben gedaan. Het gaat voor een belangrijk deel om jongeren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl