ProNews

Medewerkers en ex-cliënten van de Groningse zorginstelling MartiniZorg vertellen tegen RTV Noord over misstanden binnen het bedrijf. Volgens hen lopen drugsdealers in en uit, is personeel niet geschoold om passende zorg te bieden en kijkt de leiding weg van problemen.

MartiniZorg, onderdeel van dienstverlener De ZorgZaak, levert begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig of begeleid te kunnen wonen. Het personeel durfde eerder niet te praten, maar zegt nu de onderste steen boven te willen. Een steekincident op locatie Oostparkheem in de stad Groningen was voor veel betrokkenen de druppel.

Vorige week werd een 68-jarige werknemer daar neergestoken door een 56-jarige cliënte. De man werd volgens een collega drie keer gestoken. Hij wist naar een kantoorruimte te vluchten en maakt het naar omstandigheden goed.

Drugsdealers

De verdachte van de steekpartij is een aan drank en drugs verslaafde vrouw. Een werknemer die anoniem wil blijven, zegt tegen RTV Noord dat ook andere cliënten verslaafd zijn en dat het personeel niet geschoold is om hun passende zorg te bieden. "Je moet leren hoe je met zulke mensen omgaat, dat weet niemand van ons."

Naast het agressieve gedrag van de cliënten, veroorzaken drugsdealers ook spanning onder het personeel. Die leveren hun drugs af bij cliënten, maar medewerkers durven er niets van te zeggen uit angst voor problemen.

Het personeel geeft aan de problemen vaker te hebben besproken met de directie en leidinggevenden. "En telkens hoor je: 'we zijn ermee bezig en het wordt geregeld'." Maar er wordt volgens de betrokkenen amper iets mee gedaan. De belangrijkste reden hiervoor zou geld zijn: hoe meer cliënten met een hoge indicatie, of zelfs meerdere indicaties, hoe meer De ZorgZaak eraan verdient.

RTV Noord heeft de ZorgZaak, waar MartiniZorg onder valt, gevraagd om een reactie op het artikel. De directie heeft nog niet gereageerd.

Kritisch rapport

Vorig jaar verscheen een kritisch inspectierapport over de financiën en bedrijfsstructuur bij MartiniZorg. Doordat daarna contracten werden beëindigd en het bedrijf opdrachten misliep, ging MartiniZorg afgelopen maandag failliet.

De gemeente Groningen besloot naar aanleiding van het rapport dat de zorgverlener vanaf dit jaar geen zorg meer mag leveren aan mensen van 18 en ouder met psychische en psychiatrische problemen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Voor hen wordt een andere woonruimte gezocht.

Volgens de medewerkers lost dat niets op. Er blijven dan nog vijf cliënten over met drank- en drugsproblemen, die op basis van hun medische indicatie wel mogen blijven.

Betrokkenen hopen dat nu het faillissement van MartiniZorg is aangekondigd dat de verantwoordelijken voor de misstanden er niet mee wegkomen.

STER reclame