ANP

Het huidige kabinet gaat de verkoop van de aandelen ABN Amro weer oppakken. Minister Kaag van Financiën heeft dat tegen de Tweede Kamer gezegd. Er was onder beleggers onduidelijkheid wat het kabinet wilde met de aandelen in die bank.

Bij het vorige regeerakkoord in 2017 was afgesproken de bank zo snel als verantwoord weer volledig naar de markt te brengen. Maar onder de vorige minister Hoekstra werd geen enkel aandeel in de bank verkocht. En in het huidige coalitieakkoord werd met geen woord gerept over de aandelen.

De huidige minister zegt nu "geen enkele aanleiding te zien" af te wijken van het voornemen ABN Amro volledig te verkopen. Ze heeft de beheerder van de staatsaandelen in de bank, NLFI, daarom gevraagd opnieuw te kijken onder welke voorwaarden het staatsbelang verder kan worden afgebouwd. Op de vraag op welke termijn dat moet gebeuren, wilde de minister niet ingaan.

Laatste aandelen verkocht in 2017

In 2008 nam de staat het Nederlandse deel van ABN Amro voor 16,8 miljard over nadat de bank in financiële problemen was gekomen. Vanaf 2015 werd begonnen de aandelen stapsgewijs te verkopen. In de jaren erna is het aandeel van de bank afgebouwd van 100 procent naar ruim 56 procent.

Maar voor het laatst werden in de zomer van 2017 aandelen verkocht. Vermoedelijk speelden de slechte marktomstandigheden en de coronacrisis daarbij een belangrijke rol. Bovendien klinkt de afgelopen jaren in de politiek steeds luider de roep om de bank niet te verkopen maar eraan vast te houden als een echte volksbank, in handen van de staat.

Dat geldt overigens niet alleen voor ABN Amro maar ook voor de Volksbank, het vroegere SNS. Die bank is in 2013 genationaliseerd en dus een staatsbank, en ook hier is nog geen enkele stap gezet voor een verkoop.

Beurskoers ABN Amro

STER reclame