NOS NieuwsAangepast

'Dag des oordeels: nog drie dagen'

Nog drie dagen en dan is het zover zegt de Amerikaanse predikant Harold Camping. Hij weet zeker dat de messias op zaterdag 21 mei terugkomt op aarde en dat dan het einde van de wereld begint.

Reclameborden op NS-stations in heel Nederland roepen mensen op om 'sterk tot God te roepen'. Twijfel over de datum heeft Camping niet. 'De Bijbel garandeerd het' staat op de poster, compleet met spelfout. Die fout is op latere posters verbeterd. De reclamecampagne over het naderende einde van de wereld wordt wereldwijd gevoerd.

De organisatie achter de posters is het Amerikaanse christelijke radiostation Family Radio. De 89-jarige Camping richtte Family Radio eind jaren vijftig op in Californië. Inmiddels zijn er tientallen radiostations en enkele televisiestations in de VS en worden Campings preken wereldwijd in meer dan veertig talen verspreid.

Foute voorspelling

In 1994 voorspelde Camping ook al eens de Dag des oordeels, maar die voorspelling was volgens hem gebaseerd op foute berekeningen. Hij had een belangrijke aanwijzing in de Bijbel over het hoofd gezien, zei hij achteraf. Nu weet hij het zeker. Op de site van Family Radio legt hij uit hoe hij tot zijn voorspelling is gekomen.

Hij baseert zich op 'bewijzen' in de Bijbel, onder meer in het verhaal over Noach in het boek Genesis. In dat verhaal gaf God Noach de opdracht om in zeven dagen een ark te bouwen voor zijn familie en een koppel van elke diersoort op aarde. Toen iedereen in de ark zat, vernietigde God de wereld met een zondvloed.

Zondvloed

De zeven dagen die Noach de tijd kreeg, staan volgens Camping voor precies zevenduizend jaar, want 'één dag bij God is als duizend jaar op aardë', citeert hij de Bijbel. Via een gewikkelde berekening toont Camping vervolgens aan dat het zaterdag 21 mei precies 7000 jaar geleden is dat de zondvloed begon. En dat God in de Bijbel zegt dat hij over 7000 jaar de wereld weer zal vernietigen, maar dan voorgoed.

Over drie dagen zal blijken of zijn berekeningen kloppen. De reclameborden blijven in ieder geval tot en met zaterdag hangen. Tot die tijd heeft Family Radio betaald, liet het bedrijf achter de reclameborden op de NS-stations eerder al weten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl