Een evacuatievlucht vanaf de luchthaven in Kabul, in augustus USAF/AFP

De Staat hoeft zich niet extra in te spannen bij het naar Nederland brengen van vier Afghaanse vrouwen en hun gezinnen vanuit Afghanistan. De in totaal zeventien mensen zitten volgens hun advocaat ondergedoken in Afghanistan en vinden dat Nederland de plicht heeft om hen zo snel mogelijk te evacueren, omdat ze gevaar lopen.

Maar de rechtbank gaat daar niet in mee, zo blijkt uit de uitspraak van een kort geding. De Staat heeft in de rechtszaak de verwachting uitgesproken dat het grootste deel van de groep binnen een maand naar Nederland kan worden overgebracht. De rechter verwacht niet dat dat sneller kan, omdat de Taliban de controle hebben over de luchthaven van Kabul.

Het gaat voornamelijk om familieleden van een man die in Afghanistan als tolk voor het Nederlandse leger heeft gewerkt en in 2015 al naar Nederland kwam. De zussen stonden op de evacuatielijst van de overheid, maar konden niet op tijd wegkomen. Na de val van Kabul zijn ze, zo staat in de uitspraak, bedreigd door de Taliban. Hun vertrek verliep moeizaam omdat niet iedereen een paspoort had.

Staatsburger

Het andere deel van de groep bestaat uit een vrouwenrechtenactivist en haar gezin. Het gaat om de zus van een Afghaan die twintig jaar geleden Nederlands staatsburger werd en als militair naar Afghanistan is uitgezonden. Het gezin stond niet op de evacuatielijst en komt daarom niet in aanmerking voor evacuatie, zegt de Staat. Haar advocaat denkt daar anders over.

Over die evacuatie bestond namelijk verwarring, blijkt uit de uitspraak. Zo werd het verzoek om haar op te nemen op de evacuatielijst niet direct afgewezen, maar kreeg haar advocaat de melding dat ze werd "geregistreerd". Een toezegging voor evacuatie kwam er echter ook niet.

De Staat zegt ook niet van plan te zijn de activist en haar gezin uit Afghanistan op te halen, omdat ze geen directe band heeft met Nederland. De rechter zegt daar begrip voor te hebben, maar vindt de gang van zaken ook "uiterst ongelukkig".

"Daarom geeft de rechter de Staat in overweging om deze familie alsnog de kans te bieden naar Nederland te komen", zegt de rechtbank.

De Taliban namen Afghanistan heel snel over. Hoe kon dat gebeuren? NOS op 3 legt het uit in onderstaande video:

Hoe een 'studentenleger' een land kon overnemen

STER reclame