ANP
NOS Nieuws

Kinderombudsvrouw aan Kuipers: heroverweeg sluiting kinderhartcentra

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister Kuipers van Volksgezondheid gevraagd de voorgenomen sluiting van drie van de vijf kinderhartcentra in Nederland te heroverwegen. Ze vraagt Kuipers in een brief de belangen van alle kinderen te onderzoeken die te maken krijgen met sluiting van hun kinderhartcentrum. Ze verwijst hier naar artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag. Beschikbare passende zorg mag alleen beter worden en niet slechter, stelt Kalverboer.

De Kinderombudsvrouw haalt ook een eerder rapport aan, waarin aanbevelingen van kinderen en jongeren over zorg zijn opgenomen. "De kinderen uit het onderzoek vertelden ons, dat het voor hun welzijn essentieel is dat de behandeling in hun hele leven past. Het is dan ook in het belang van kinderen dat zij gedurende hun behandeling voor zover mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen zijn. Zeker als het om een langdurige behandeling gaat", schrijft Kalverboer.

'Spreiding is niet doorslaggevend'

Kuipers' voorganger De Jonge maakte een paar weken geleden bekend dat de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden moeten stoppen met kinderhartchirurgie. De zorg moet worden ondergebracht in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. De Jonge koos hiervoor omdat chirurgen volgens hem zo hun kennis en kunde voor de specialistische operaties beter op peil kunnen houden.

Kuipers, die een voorstander is van grootschaligheid en concentratie in de zorg, onderschreef deze uitleg deze week in een brief aan de Kamer. "Iedere patiënt met een aangeboren hartafwijking dient optimale zorg te krijgen. Het is duidelijk dat dit in Nederland niet in vier centra, op vijf locaties, te waarborgen is", schreef Kuipers. "Hoe ongemakkelijk het ook is: de geografische spreiding is bij de concentratie van deze vorm van zorg niet van doorslaggevend belang, zoals de beroepsgroep ook bij het ministerie van VWS heeft aangegeven."

Vooral op de voorgenomen sluiting van de kinderhartchirurgie in Groningen is veel kritiek gekomen. Een petitie om de sluiting tegen te houden, is inmiddels meer dan 245.000 keer ondertekend. PvdA-Tweede Kamerleden Henk Nijboer en Attje Kuiken noemden het "van de gekke dat de minister de kinderhartchirurgie in het UMCG Groningen wil sluiten en alles in de Randstad wil concentreren."

Juridische stappen

Kalverboer vraagt in haar brief van vandaag ook extra aandacht voor de voorgenomen sluiting van het hartcentrum in het UMC Groningen. Die verslechtert de beschikbaarheid van deze specialistische zorg voor kinderen in de noordelijke en noordoostelijke provincies, zegt ze. "Dit betekent voor hen een teruggang in de verwezenlijking van het recht op beschikbaarheid van passende zorg."

Ook andere ziekenhuizen reageerden eerder teleurgesteld op de voorgenomen sluitingen. Het Leids Universitair Medisch Centrum, dat net een nieuw hartcentrum geopend heeft, noemde de keuze onbegrijpelijk. Bestuursvoorzitter Douwe Biesma van het LUMC heeft gezegd juridische stappen te overwegen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl