Omrop Fryslân

Zeven boerenbedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe worden vervolgd voor het overtreden van de meststoffenwet. De boeren hebben tonnen papierslib verwerkt in hun biovergister, die reststoffen en mest omzet in biogas. Dat is verboden. Het milieuvervuilende restproduct, digestaat, gebruikten de boeren voor het bemesten van hun land.

Het slib bestond uit afvalwater van de papierindustrie met daarin flinters papier, meldt RTV Noord. Dat is te nat voor de verwerking in verbrandingsovens, daardoor kost het veel geld om het op de juiste manier te verwerken.

Het 'omkatten' van dit product levert juist geld op. Tegen betaling hebben tussenhandelaren dit afval overgenomen en op papier is het omgezet in een veilig product voor verwerking in een biovergister.

De tussenhandelaren boden het papierslib vervolgens aan bij boeren in onder meer Mussel, Donderen en Hurdegaryp. Zij kregen 20 euro per ton slib. De zaak kwam aan het licht in augustus 2019 na een controle door een milieudienst.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben boeren de wet milieubeheer geschonden door zich op deze manier te ontdoen van gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. Het papierslib had onder andere een te hoog kopergehalte.

'Er had een belletje moeten rinkelen'

De boeren zeggen tegen de rechter dat ze er geen idee van hadden dat zij een illegaal product innamen. Maar volgens de officier van justitie mag van de boeren worden verwacht dat zij de regels kennen omtrent het accepteren van stoffen voor vergisting. "Het feit dat de boeren voor het innemen werden betaald, had bij hen al een belletje moeten doen rinkelen", meende de aanklager.

Het OM startte onlangs het onderzoek 'Brandgans', waarin ook tussenhandelaren worden gehoord. Daarom heeft de rechter de zeven zaken uitgesteld. De uitkomsten van deze verhoren kunnen van belang zijn in de zaken die al lopen, zei de rechter.

STER reclame