NOS NieuwsAangepast

Salarisverwerker ADP: nettoloon gemiddeld met tientje per maand omhoog

Werknemers zien dit jaar op hun loonstrookje hun nettoloon gemiddeld met ongeveer een tientje per maand stijgen. Dat zegt salarisdienstverlener ADP. Bij de berekeningen zijn eventuele cao-loonstijgingen buiten beschouwing gelaten; die verschillen per sector.

Niet iedereen profiteert van de veranderde belastingtarieven per 1 januari. Zo gaat het nettoloon van sommige parttimers en jongeren onder de 21 juist iets omlaag. Dat komt doordat mensen die minder verdienen dan het fulltime minimumloon (1725 euro) minder arbeidskorting krijgen, een korting op de belasting die werkenden krijgen.

Gemiddelde loonstijging of -daling voor verschillende groepen

Brutoloon Nettoloon
Parttime 1700 - 3
Minimumloon 1725 + 19
Modaal 2932 + 9
Twee keer modaal 5864 + 24

De nettolonen stijgen dus licht voor veel groepen, maar dat zal de stijgende kosten voor het levensonderhoud waarschijnlijk niet compenseren, denkt ADP. Want de verwachting is dat de inflatie dit jaar veel hoger zal zijn dan de loonstijgingen van tussen de 0,36 en 1,19 procent.

Thuiswerkvergoeding kan teleurstellen

ADP waarschuwt verder dat in sommige gevallen de nieuwe regels voor de reiskosten- en thuiswerkvergoeding tot teleurstelling kunnen leiden. Tot en met december mochten werkgevers hun werknemers nog een vaste reiskostenvergoeding betalen, ook als die door corona grotendeels of helemaal waren gaan thuiswerken.

Maar vanaf januari wordt dat anders. Als mensen incidenteel een dag thuiswerken kunnen ze de vaste reiskostenvergoeding blijven krijgen. Maar als ze structureel een aantal dagen per week thuiswerken, mag dat niet meer.

Voor thuiswerkdagen kunnen werkgevers dan een belastingvrije vergoeding van maximaal 2 euro geven, als compensatie voor kosten als verwarming, elektriciteitsverbruik en wc-papier. Die vergoeding van 2 euro is vaak minder dan de reiskostenvergoeding waarvoor hij in de plaats komt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl