NOS Nieuws

'Ene gemeente moeilijker met steun voor zzp'er dan andere'

Voor zzp'ers waren er eerder tijdens de coronacrisis speciale steunregelingen: de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en de Tonk (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Maar nu er weer een lockdown is, komen die regelingen niet terug. Terwijl bijvoorbeeld voor werkgevers de NOW-loonsteunregeling er wel weer is.

Zzp'ers die te maken krijgen met minder of geen inkomen zijn nu aangewezen op een reguliere regeling die al voor corona bestond: de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het kabinet heeft die regeling vanwege corona wel versoepeld, maar volgens zzp'ers is de ene gemeente strenger dan de andere.

Geen vermogenstoets

Voorheen mocht een zelfstandige niet te veel vermogen hebben om een bijstandsuitkering te krijgen. Maar vanwege corona is die vermogenstoets geschrapt. Maar volgens belangenorganisatie ZZP Nederland zijn er gemeenten die toch een vermogenstoets willen doen.

Ook wil ZZP Nederland dat de Tozo weer terugkomt. "De Tozo was laagdrempelig en duidelijk een tijdelijk ondersteuning voor ondernemers die vanwege coronamaatregelen in de problemen kwamen", zei voorzitter Frank Alfrink hier eerder over. "De Bbz is een bijstandsuitkering, die niet aansluit bij ondernemerschap. Het aanvragen van bijstand is niet des ondernemers en daardoor geen goede vervanger voor de Tozo."

Wel een levensvatbaarheidstoets

Gemeenten doen bij een Bbz-aanvraag wel nog steeds een levensvatbaarheidstoets. Alleen als een bedrijf na de steunperiode nog levensvatbaar is kan een aanvraag worden goedgekeurd. Bij de aanvraag van Tozo werd er niet naar de levensvatbaarheid gekeken. Als onderdeel van de levensvatbaarheidstoets kan alsnog naar het vermogen van een zzp'er worden gekeken.

"Ik hoor van zzp'ers dat ze heel veel informatie moeten leveren over vermogen tot aan de dagwaarde van hun auto aan toe", zegt Roos Wouters van De Werkvereniging, een belangenorganisatie. "Gemeenten mogen zelf invulling geven aan het levensvatbaarheidsonderzoek. Vooral bij kleine gemeenten wordt er een dusdanige drempel opgeworpen en duurt het zo lang voordat er uitgekeerd wordt dat het water mensen echt aan de lippen staat. Veel gemeenten hebben het personeel en budget niet om aanvragen goed af te handelen."

Gemeenten: vergt veel capaciteit

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent in een reactie dat de uitvoering van de regeling "momenteel een flinke administratieve opgave is". De VNG verwijt het kabinet steeds met nieuwe regelingen en verlengingen te komen en wil een langetermijnvisie.

"Inmiddels zijn we na vier verlengingen van de Tozo bezig met de eerste verlenging van de Bbz-light. De gevolgen van het steeds opnieuw verlengen en moeten aanpassen van werkprocessen, formulieren, ICT etcetera vergt veel capaciteit van gemeenten die beter kan worden ingezet ten behoeve van de begeleiding en ondersteuning van ondernemers", aldus de VNG

Ministerie: wees soepel en ruimhartig

Het ministerie van Sociale Zaken zegt in een reactie dat met de versimpeling van de eisen de Bbz qua ondersteuning nu gelijkwaardig is aan de Tozo-regeling. "We hebben wel het signaal ontvangen dat gemeenten soms veel informatie uitvragen. Daarom doen we de oproep aan gemeenten om niet meer informatie op te vragen dan nodig is. Gemeenten hebben echt de ruimte om hun inwoners te helpen en het is onze oproep om dat soepel en ruimhartig te doen, bijvoorbeeld door soepel om te gaan met de levensvatbaarheidstoets."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl