NOS Nieuws

Kabinet verruimt steunpakket vanwege harde lockdown

De steunmaatregelen voor ondernemers worden verruimd, heeft het kabinet vanmorgen bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de loonsteun (NOW) en de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).

Ruimere steun is volgens het kabinet nodig omdat ondernemers door het abrupte karakter van de maatregelen weinig kans hebben gehad om zich aan te passen aan de veranderde situatie, schrijft het kabinet aan de Kamer.

Minder omzetverlies nodig

In eerste instantie moesten ondernemers minimaal 30 procent omzetverlies hebben om TVL te ontvangen. Dat wordt voor het vierde kwartaal verlaagd naar 20 procent.

Omdat de steun wordt berekend per kwartaal, halen niet alle ondernemers die deze laatste weken van het kwartaal dicht moeten 30 procent omzetverlies. Nu die drempel verlaagd wordt, komen naar verwachting meer bedrijven in aanmerking voor de steun. Ondernemers die minder dan 30 procent omzetverlies hebben kunnen pas steun krijgen als deze aanpassing is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Loonsteun

Voor de loonsteun gold een maximum aan omzetverlies. Er werd voor het bepalen van hoeveel loonsteun een bedrijf kreeg gerekend met maximaal 80 procent omzetverlies. Als je meer omzetverlies had, kreeg je niet meer loonsteun. Die grens wordt nu verhoogd naar 90 procent.

Volgens het kabinet krijgen meer ondernemers door deze lockdown te maken met een hoog omzetverlies, en past het beter om het bedrag aan loonsteun daarop aan te passen.

Er komt geen voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel, zoals in de lockdown vorig jaar wel werd uitgekeerd. Het is volgens het kabinet niet uit te voeren, en het geld kan niet op tijd bij bedrijven zijn. Daarnaast kan de horeca nu sneller omschakelen naar afhaal, en kunnen winkels gebruikmaken van click en collect.

Zelfstandigen

De inkomenssteun voor zelfstandigen wordt niet verruimd. Wel krijgen zij langer de tijd om leningen terug te betalen.

Zelfstandigen konden voor inkomenssteun al gebruik maken van een versoepelde bijstandsuitkering. Daarbij kunnen zelfstandigen een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum krijgen, ook als zij eigen vermogen hebben.

Er wordt wel gekeken hoeveel de partner verdient, en of het bedrijf levensvatbaar is. Dat laatste werd in eerdere versies van steun voor zelfstandigen niet getoetst. Het kabinet roept gemeenten nu op om soepel om te gaan met die levensvatbaarheidstoets, zodat de aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld.

Lange termijn

Verschillende onderzoeksinstituten, zoals het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank, hebben eerder gewezen op de nadelen van het steunpakket. Zo schreef De Nederlandsche Bank gisteren in een analyse dat het niet uitgesloten is dat besmettingsgolven blijven terugkeren.

"Dit vereist nadere reflectie over de inrichting van de economie en de samenleving, zodat omvangrijke steunmaatregelen van de overheid niet langer noodzakelijk en vanzelfsprekend zijn", schreef De Nederlandsche Bank in het rapport over de economische ontwikkelingen en vooruitzichten.

Het kabinet ziet die economische nadelen van het steunpakket ook, en schrijft dat het steunbeleid daarom niet oneindig kan zijn. Bedrijven moeten zich kunnen aanpassen en daarom werkt het kabinet aan een langetermijnvisie van het steunpakket. Begin 2022, voor het einde van het eerste kwartaal, wordt daarover meer duidelijk.

Reacties op wéér een lockdown: 'Te laat', 'vervelend' en 'een beetje begrip'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl