SGP-voorman Vander Staaij overhandigt rapport aan Kamervoorzitter Bergkamp
NOS NieuwsAangepast

'Kamercommissies zijn de werkpaarden van het parlement'

"In de Tweede Kamer moet de rol van commissies worden versterkt. Dat zijn de werkpaarden van het parlement. En de agenda van plenaire debatten moet evenwichtiger worden." Dat zegt een werkgroep van Kamerleden onder leiding van SGP-leider Van der Staaij.

Voorzitter Bergkamp stelde de werkgroep in, nadat van veel kanten kritiek was geuit op het functioneren van de Kamer. Onder meer de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en de Kamercommissie uitvoeringsorganisaties vinden dat de wetgevende en controlerende functie van de Kamer moet worden versterkt en dat de Kamer beter moet worden geïnformeerd.

Volgens de werkgroep moeten Kamerleden meer samenwerken en scherper kiezen. "Dat is extra van belang bij het toegenomen aantal fracties. Het geheel is meer dan de som der delen." Van der Staaij zei dat er veel enthousiasme is voor zijn aanbevelingen, zowel bij coalitie als oppositie, bij oude en nieuwe en grote en kleine fracties.

Perspectief van de burger

De SGP-voorman vindt verder dat de Kamer meer vooruit moet kijken naar wetten die eraan komen en meer structuur moet brengen in het controleren van de regering." Bij de presentatie van de conclusies van de werkgroep zei hij dat de Kamer "al een goed gevulde gereedschapskist heeft" en dat er al veel kan, maar dat het Kamerwerk beter en slimmer moet worden georganiseerd en dat parlementaire instrumenten gerichter moeten worden ingezet.

Van der Staaij benadrukte dat controleren van de regering meer is dan debatteren. Hij adviseerde bij wetgeving en controle vaker het perspectief van de burger te betrekken. Hij vindt ook dat de Kamer contacten met departementen en uitvoeringsorganisaties moet versterken en de ambtelijke ondersteuning van de Kamer moet verbeteren.

'Goede timing'

Volgens de werkgroep is het goed als Kamerleden soms minder doen en zouden ze bijvoorbeeld minder moties moeten indienen. Van der Staaij noemde dit een goed moment om het rapport te presenteren, omdat er een nieuw kabinet in aantocht is en juist nu nieuwe commissies worden gevormd.

Ook Kamervoorzitter Bergkamp sprak van een goede timing. Ze zei dat er al veel rapporten over dit thema zijn uitgebracht en dat daar in het verleden te weinig mee is gedaan. Volgens haar gaat het om een cultuurwijziging: "We moeten het gewoon gaan doen. Het is aan ons als Kamer om de aanbevelingen over te nemen. Het is belangrijk dat we een sterke Tweede Kamer hebben. Wat is er mooier dan daar vandaag aandacht aan te besteden?"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl