Hoogleraren van de Universiteit Utrecht ANP

Voor het eerst is meer dan een kwart van de hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten vrouw. Het percentage vrouwen in deze functie steeg het afgelopen jaar van 24,2 naar 25,7 procent.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), dat daar onderzoek naar deed, spreekt van een mijlpaal. Twintig jaar geleden, toen het netwerk werd opgericht, was maar 6,5 procent van de hoogleraren vrouw.

Begin 2020 vroeg het LNVH de universiteiten streefcijfers voor de periode 2020-2025 op te stellen. Als die cijfers gehaald worden, is in 2025 een op de drie hoogleraren vrouw. Het LNHV verwacht dat de man-vrouwverhouding in 2040 gelijk zal zijn.

Vrouwelijke wetenschappers werken vaker op een tijdelijk contract dan mannen. Dat geldt ook voor hoogleraren. Vrouwelijke hoogleraren worden gemiddeld wel voor iets meer uren aangesteld dan hun mannelijke collega's (0,87 fte tegen 0,84 fte), maar worden wat betreft het salaris lager ingeschaald.

STER reclame