Vrachtwagen met levende dieren ANP

Het Europees Parlement is zeer kritisch op de manier waarop in Europa vee wordt getransporteerd. Een parlementaire enquêtecommissie die daar anderhalf jaar onderzoek naar deed, pleit voor strengere regels en hekelt het toezicht door EU-landen op veetransporten.

Er ging van alles mis de afgelopen jaren. Dieren werden vervoerd in extreme hitte, met te weinig water en voedsel en in te volle laadruimtes.

Om dit soort misstanden voortaan te voorkomen roept de commissie-Anit de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om zich meer in te spannen voor dierenwelzijn tijdens het vervoer en om de Europese regels aan te passen.

Camera's en thermometers

De Europarlementariërs willen dat er camera's in de voertuigen komen. Daarnaast vragen ze lidstaten om transporten alleen toe te staan als het tussen de 5 en 30 graden is. Nu is de maximale temperatuur 35 graden. Er moet bovendien apparatuur in de vrachtwagens komen om de temperatuur, luchtvochtigheid en ammoniakgehaltes te meten.

In juni riepen dierenorganisaties in Nederland ook al op tot strengere regels voor diertransporten bij hitte. Koepelorganisatie Vee & Transport geeft aan dat de sector in Nederland zelf 27 graden als grens probeert aan te houden, boven de 30 graden is export niet de bedoeling.

Geen levende dieren

Verder pleiten de parlementariërs voor een ingrijpende transitie waardoor uiteindelijk geen levende dieren meer vervoerd worden. In plaats van fokvee zouden dan embryo's en zaad in de vrachtauto's gaan en in plaats van slachtvee vlees en karkassen.

De Europese Commissie moet hier uiterlijk in 2023 een plan voor hebben, schrijven de parlementariërs. Vooruitlopend daarop vragen ze om een verbod op vervoer van jonge dieren.

'Beter handhaven'

De aanbevelingen kunnen niet gelijk rekenen op enthousiasme bij Vee & Transport. "Het zou beter zijn om vol in te zetten op handhaving in alle lidstaten", zegt voorzitter Helma Lodders. "Anders zit je straks hier met strengere regels, terwijl in andere landen niet gehandhaafd wordt. Dat is nu al het geval, vooral in de zuidelijke lidstaten."

Het verbod op vervoer van levende dieren ziet Vee & Transport niet als haalbaar. "Vanuit Nederland is er nauwelijks langeafstandsexport van slachtvee. Maar wel veel van fokvee", zegt Lodders. "Dat blijft nodig. Er is vraag van landen buiten Europa die hun voedselvoorziening willen opbouwen. Die hebben niets aan sperma en embryo's zonder hoogwaardig fokvee."

In januari spreekt het Europees Parlement in de plenaire vergadering over de aanbevelingen van Anit. Dan kunnen ze definitief vastgesteld worden.

STER reclame