NOS Nieuws

In november 3500 meer mensen overleden dan normaal

In november zijn, mede door het coronavirus, veel meer mensen overleden dan gebruikelijk. Het CBS telde 15.315 sterfgevallen, zo'n 3500 meer dan normaal. het statistiekbureau kan later pas nagaan waaraan deze mensen zijn overleden. Tijdens eerdere coronagolven werd verhoogde sterfte grotendeels veroorzaakt door Covid-19.

Het cijfer ligt hoger dan in oktober. In die maand overleden ruim 1250 mensen meer dan normaal.

Afgelopen week was het sterftecijfer het hoogst. Toen overleden naar schatting bijna 4100 mensen, 1100 meer dan verwacht.

Ook in de weken daarvoor was er sprake van oversterfte. Dat betekent dat er meer mensen overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. De onderzoekers schatten dat in op basis van sterftecijfers van eerdere jaren en demografische trends.

Hoogste in Limburg

Met name bij mensen van 65 jaar en ouder waren opvallend veel extra sterfgevallen te betreuren.

In alle provincies overleden de afgelopen maand meer mensen dan normaal. De oversterfte was relatief gezien het hoogst in Limburg. Hier overleden ruim de helft meer mensen dan gebruikelijk. Ook in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn naar verhouding veel mensen gestorven. In Friesland was de oversterfte relatief het laagst.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl