In samenwerking met
RTV Utrecht
NOS Nieuws

Directeur begraafplaats Leusden op non-actief vanwege spirituele sessie

De directeur van begraafplaats Rusthof in Leusden, die zonder medeweten van nabestaanden toestemming gaf voor een seance op de begraafplaats, is op non-actief gesteld. Dat laat burgemeester Bolsius van Amersfoort weten aan de gemeenteraad en nabestaanden van overledenen die op de begraafplaats zijn begraven.

Een groep volwassenen kwam op 11 september 's avonds bijeen op een deel van de begraafplaats waar kinderen begraven liggen. De groep zou hebben geprobeerd om contact te krijgen met de geesten van overleden kinderen.

De sessie kwam aan het licht toen een vader een camera vond bij het graf van zijn kind met daarop beelden. Hij legde vervolgens contact met burgemeester Bolsius. De gemeente Amersfoort, beheerder van de begraafplaats en eindverantwoordelijke, was niet op de hoogte van de bijeenkomst.

E-mails vrijgegeven

Nabestaanden reageerden geschokt en deden aangifte van grafschennis tegen de groep die de seance hield en tegen de directeur van de begraafplaats. Verder spanden twee ouders een kort geding aan tegen de gemeente, waarin zij eisten dat er meer informatie werd vrijgegeven over wat er zich op 11 september op de begraafplaats had afgespeeld.

Vlak voordat het kort geding zou beginnen, besloot Amersfoort om de e-mails toch onder geheimhouding aan het echtpaar te geven. De groep met andere nabestaanden eiste daarop succesvol dat de informatie aan alle ouders bekendgemaakt zou worden. Dat is vanmiddag gebeurd.

RTV Utrecht heeft de e-mails ingezien en daaruit wordt duidelijk wat de groep van zes 'onderzoekers' op het oog had, toen ze aan de begraafplaatsdirecteur toestemming vroegen om na sluitingstijd de begraafplaats te betreden. Doel was om paranormale activiteit aan te kunnen tonen met onder meer "speciale camera's en sensoren".

Het team omschreef zichzelf in een bericht van 19 mei als "zeer serieus en geen showbizzkanaal" en beloofde met "groots respect voor de overledenen en de begraafplaats" maximaal vier à vijf volwassenen aan het onderzoek te laten deelnemen. In een latere mail van 18 augustus is ineens sprake van acht mensen, een aantal dat op verzoek van de begraafplaats kon worden teruggebracht naar zes.

Boos

Floor en Radia Drost-Laabidi, het echtpaar dat een kort geding had aangespannen tegen de gemeente, zeggen in een eerste reactie tegen RTV Utrecht dat het lezen over de bedoelingen van de groep wat verlichting biedt. Begrip voor de in hun ogen zeer discutabele bezigheden hebben ze niet, maar hun boosheid richt zich vooral op degenen die er toestemming voor hebben gegeven.

Volgens Floor staat de informatie in de e-mailberichten bovendien haaks op wat de gemeente eerder heeft gecommuniceerd. Hij zegt dat de begraafplaatsdirecteur op een bijeenkomst voor nabestaanden desgevraagd beweerde dat hij niet wist dat er camera's zouden worden gebruikt. Uit het verzoek van de spirituele groep blijkt dat daar expliciet over is gecorrespondeerd.

De Nationale ombudsman heeft een onderzoek ingesteld naar de rol van de gemeente Amersfoort in de zaak. Het rapport wordt over twee weken verwacht. Zolang de uitkomst van het onderzoek nog niet duidelijk is, zal de directeur van Rusthof zijn functie niet uitoefenen, laat burgemeester Bolsius weten.

Advertentie via Ster.nl