NOS Nieuws

Aantal bijstandsontvangers blijft dalen

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt, blijft afnemen. Eind september ontvingen 419.000 personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 5500 minder dan een jaar eerder en ruim 2000 minder dan aan het begin van de coronacrisis, meldt het CBS.

Het is voor het tweede kwartaal op rij dat er minder bijstandsontvangers waren dan een jaar eerder. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vermoedt dat de krappe arbeidsmarkt veruit de belangrijkste oorzaak is.

"Voor ruim de helft van de mensen in de bijstand is de uitkering min of meer een eindstation, door ziekte of arbeidsongeschiktheid", zegt Van Mulligen. "Voor het overige deel geldt dat zij nu relatief snel weer uit de bijstand kunnen komen."

Arbeidsdeelname

Typerend voor de huidige arbeidsmarkt noemt Van Mulligen de arbeidsdeelname, het deel van de bevolking dat betaald werk heeft. "Die nadert de 70 procent. Nooit eerder was hij zo hoog."

Bij de telling van bijstandsontvangers werd de TOZO niet meegerekend. De TOZO is een tegemoetkoming in het levensonderhoud voor zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt. Voor die uitkering gelden ongeveer dezelfde regels als voor de bijstand.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl