In Amsterdam werd een maand lang in verschillende wijken preventief gefouilleerd NOS

De driehoek in Amsterdam, die bestaat uit de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef, wil een proef met preventief fouilleren in de stad verlengen. Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De verlenging moet een vollediger beeld geven van het effect op wapenbezit in de stad.

In september is in vijf wijken in de stad een maand lang preventief gefouilleerd. Om de proef is veel te doen geweest, vooral wegens het risico op etnisch profileren door de politie.

Burgemeester Halsema besloot daarom burgerwaarnemers toe te laten, die toezicht kunnen houden als agenten fouilleren. Zij kunnen rapporteren als de politie zich mogelijk schuldig maakt aan etnisch profileren.

Bewoners ondervraagd

De gemeente heeft de burgerwaarnemers, gecontroleerde personen en buurtbewoners gevraagd hoe zij de controles vonden, meldt AT5. "Het draagvlak voor het inzetten van gerichte wapencontroles onder bewoners van de gebieden is groot: 70 procent van de ondervraagden is voorstander van inzet van wapencontroles", laat Halsema weten. Ook gaf een derde aan zich veiliger te voelen, 56% is neutraal en 8% voelde zich onveiliger.

Volgens de ondervraagden bleek dat de politie de controles inderdaad aselectief heeft uitgevoerd. Ook waren ze benaderbaar en hebben ze duidelijk gecommuniceerd. 4 procent van de gecontroleerde personen heeft negatief op de controles gereageerd. Eén persoon heeft geklaagd bij de gemeente.

"Het toont aan dat de Amsterdamse politie op zorgvuldige wijze uitvoering geeft aan de wapencontroles", schrijft de burgemeester. "Dat een derde van de ondervraagden zich door de wapencontroles veiliger voelt, is eveneens van belang."

Tachtig messen

Wel leverde de proef volgens de burgemeester een "relatief bescheiden wapenopbrengst" op. Ruim honderd wapens, waarvan zo'n tachtig messen, zijn in beslag genomen. Dat kan volgens Halsema mogelijk komen door de kleinschaligheid van de proef: in vier weken tijd is er vijftien keer gecontroleerd.

Volgens de driehoek heeft de proef niet lang genoeg geduurd om te kunnen zeggen of de controles het wapenbezit omlaag kunnen krijgen. De proef moet daarom worden verlengd om een beter beeld te krijgen van het effect van de controles, aldus Halsema.

Ze wil er daarom volgend jaar mee doorgaan. "Daarbij zal een gebied maximaal drie maanden worden aangewezen en een maximum van 9 actiedagen kennen."

Stigmatiserend

De driehoek wil wel het een en ander aanpassen, schrijft NH Nieuws. Zo worden er mobiele poortjes ingezet zodat er alleen gefouilleerd hoeft te worden als de poortjes afgaan. "Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke integriteit en komt de driehoek tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van een deel van de raad", aldus de burgemeester.

Ook moeten wijkteams van de politie meer te zeggen krijgen over de gebieden waar gefouilleerd wordt en de tijdstippen waarop dat gebeurt. Halsema benadrukt dat het principe van aselecte controle blijft. De verlengde proef zal ook door een onafhankelijke partij worden beoordeeld.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich meerdere keren tegen de proef uitgesproken. GroenLinks vond bijvoorbeeld dat het aanwijzen van gebieden stigmatiserend kan zijn. Op het laten meelopen van de burgerwaarnemers kwam kritiek van de politiebonden. Die hebben daarom eigen waarnemers ingezet, zij zullen nog met hun bevindingen komen.

STER reclame