NOS Nieuws

Geen kraamverlof voor EU-parlementariërs, dus gaat Lara's baby mee stemmen

  • Aïda Brands en Sander van Hoorn

    correspondenten EU & België

  • Aïda Brands en Sander van Hoorn

    correspondenten EU & België

Wie in een van de kantines van het Europees Parlement rondloopt, vindt met gemak een kinderstoel. En als je erop let, zie je met regelmaat een Europarlementariër met een kinderwagen door het gebouw lopen. Misschien een gekke plek voor baby's, maar het is niet zonder reden.

Het Europees Parlement heeft nog altijd geen regeling voor vrouwen die met zwangerschapsverlof zijn. Dat betekent dat als een Europarlementariër op verlof is, zij niet kan stemmen. Volgens de regels van het parlement mag alleen de gekozen politicus of politica stemmen. Parlementariërs mogen daarom niet tijdelijk worden vervangen als zij ziek zijn of met verlof. Dat kan grote nadelen hebben, vooral bij stemmingen waarbij iedere stem telt.

Lara Wolters, Europarlementariër voor de PvdA, kreeg onlangs een zoon en zou in Nederland nog met zwangerschapsverlof zijn. Maar in het Europees Parlement is het zwangerschapsverlof nog niet geregeld en daarom is ze deze week in Straatsburg. Ze voorkomt zo dat haar stem verloren gaat.

Met hulp van haar vader en medewerkers probeert Wolters zo goed mogelijk haar werk te doen - met baby dus:

Met een baby naar het Europees Parlement: 'Tijd voor de 21e eeuw'

Voor de coronapandemie moesten Europarlementariërs altijd fysiek aanwezig zijn om een stem te kunnen uitbrengen. De afgelopen tijd was digitaal stemmen tijdelijk toegestaan, waardoor het iets makkelijker werd. Maar het betekent nog steeds dat een Europarlementariër niet echt met zwangerschapsverlof kan, omdat ze haar dossiers nauwlettend moet blijven volgen om te kunnen stemmen.

Voor veel Europarlementariërs is het een doorn in het oog, want in veel EU-landen is het al wel geregeld. Zes landen hebben net als het Europees Parlement nog niks geregeld: dat zijn Italië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Cyprus.

Ook vader- en ouderschapsverlof?

Om de regels te veranderen, moeten de EU-landen instemmen om de Europese kieswet aan te passen. Er wordt al jaren over gesproken, maar vooralsnog heeft dat niet geleid tot verandering. Het parlement en de EU-landen wijzen voor de redenen naar elkaar.

Toch groeit de druk om de kieswet te veranderen. Inmiddels wordt niet meer alleen gesproken over zwangerschapsverlof; zo wil een groeiend aantal Europarlementariërs ook vaderschaps- en ouderschapsverlof in de wet opnemen.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is een voorstander van vaderschapsverlof. Vorig jaar werd hij voor het eerst vader en hij had graag verlof willen opnemen. Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër voor de SGP, is eveneens een voorstander. Maar vermoedelijk zullen er nog heel wat baby's geboren worden voordat de regels zijn veranderd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl