Toeristen in Amsterdam
NOS Nieuws

Airbnb mag kosten rekenen aan huurders en verhuurders

Vakantieverhuursite Airbnb mag kosten in rekening brengen bij zowel verhuurders als huurders. Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie van het land, bepaald.

Tienduizenden consumenten dachten dat ze recht hadden op teruggave van servicekosten omdat Airbnb zich niet zou houden aan het courtageverbod. Dat verbod houdt in dat een bemiddelaar niet bij zowel de verhuurder als de huurder van een onroerend goed bemiddelingskosten mag vragen.

Maar volgens de Hoge Raad geldt dit verbod niet voor de kortetermijnverhuur van vakantieaccommodaties, zoals op Airbnb gebeurt. Want het is alleen bedoeld om misstanden in de makelaardij tegen te gaan, bij de langdurige verhuur van woningen en ander vastgoed.

Massaclaims

Alleen al bij de Consumentenbond hadden zich 40.000 Airbnb-klanten aangemeld om in een massaclaim servicekosten terug te eisen. En ook andere organisaties hadden zich op het terugeisen van geld gestort. Zo had de claimorganisatie Servicekostenterug.nl al een schadeclaim van 300 miljoen euro bij Airbnb ingediend. De rechtbank in Rotterdam had de Hoge Raad in een van die zaken gevraagd of het courtageverbod inderdaad ook voor Airbnb geldt.

Nu de Hoge Raad heeft vastgesteld dat Airbnb kosten in rekening mag brengen, hebben al die claimzaken juridisch nog maar weinig kans. "De rechtbank in Rotterdam zal de zaak nu voortzetten en in haar uitspraak rekening houden met de antwoorden van de Hoge Raad", aldus de Hoge Raad in een persbericht. "Ook andere rechters die in vergelijkbare zaken moeten beslissen, zullen de antwoorden van de Hoge Raad daarbij betrekken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl