Jeannette de Geus NOS

Een slachtoffer van geweld en misbruik in de jeugdzorg heeft een rechtszaak die ze had aangespannen tegen de Nederlandse staat verloren. De rechtbank in Den Haag gaf de staat, die zich beriep op verjaring, gelijk.

Jeannette de Geus (70) uit Amsterdam verwijt de staat onrechtmatig handelen in de afwikkeling van haar verzoek om erkenning en compensatie, maar de rechtbank wees haar vorderingen af.

De Geus werd op 4-jarige leeftijd ondergebracht bij een pleeggezin in de Achterhoek, waar ze jarenlang werd mishandeld en misbruikt. Als tiener maakte ze daar melding van bij haar voogd van de toezichthoudende jeugdzorginstantie, maar die greep niet in. Pas toen De Geus op 14-jarige leeftijd een zelfmoordpoging ondernam, werd ze bij het pleeggezin weggehaald.

In 2014 werd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven voldoende aannemelijk geacht dat De Geus van haar 4e tot haar 14e meerdere keren slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Ze kreeg op grond van de zogenoemde tijdelijke regeling een vergoeding van 15.000 euro. Die regeling is bedoeld om schadeclaims snel te kunnen afwikkelen en heeft een laagdrempelig karakter.

Een jaar eerder had De Geus ook een aanvraag gedaan via 'het statuut', een regeling waarvoor zwaardere eisen gelden dan voor de tijdelijke regeling en die voorziet in hogere vergoedingen. In 2017 besloot het schadefonds dat De Geus geen recht had op een vergoeding via deze regeling, omdat volgens het fonds niet aannemelijk was geworden dat een medewerker van de instelling destijds op de hoogte was van het misbruik.

De Geus benaderde daarop de Nationale ombudsman, die in 2019 de argumentatie van het schadefonds "onnavolgbaar" noemde. De Geus stelde datzelfde jaar de staat aansprakelijk voor onrechtmatig handelen in haar zaak. Volgens haar heeft de staat haar onvoldoende beschermd en het jarenlange seksuele misbruik laten voortduren, ook nadat ze dit had gemeld bij haar voogd.

Nieuwsuur sprak eerder met slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg. Ze vertellen erover in de video hieronder:

De Geus vindt dat seksueel misbruik te allen tijde onaanvaardbaar moet worden geacht en stelde dat het beroep op verjaring van de staat onaanvaardbaar is vanuit het principe van redelijkheid en billijkheid. Maar volgens de rechter heeft ze te lang gewacht om de staat aansprakelijk te stellen.

"De Geus heeft geen feiten gesteld, en die zijn ook niet gebleken, waaruit volgt dat de staat destijds daarvan op de hoogte was en toen had moeten ingrijpen", staat te lezen in de uitspraak. "Tot slot heeft De Geus niet binnen een redelijke termijn na het aan het licht komen van de schade, de staat aansprakelijk gesteld en de vorderingen ingesteld."

De Geus moet nu de proceskosten van 3391 euro betalen.

STER reclame