kolengestookte elektriciteitscentrale
NOS NieuwsAangepast

Hoeveelheid broeikasgassen in 2020 op recordniveau ondanks coronapandemie

De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een recordniveau bereikt, ondanks een tijdelijke afname van de wereldwijde uitstoot ten tijde van de coronapandemie. Bovendien schieten internationale pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zwaar tekort. Met die waarschuwing komt de weerkundige organisatie van de VN in een nieuw rapport, minder dan een week voor het begin van de klimaattop in Glasgow.

De concentratie nam in 2020 meer toe dan het jaarlijks gemiddelde in de jaren 2000 tot 2010. Als die toename in het huidige tempo doorgaat, betekent dat dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde ruim boven de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zal uitkomen. De hoge concentratie broeikasgassen is de belangrijkste oorzaak van de temperatuurstijging.

In het akkoord van Parijs is vastgelegd dat die stijging maximaal 2 en liefst 1,5 graad mag bedragen. Als er niks gebeurt, komt de gemiddelde stijging aan het eind van de eeuw uit op 2,7 graden, verwacht het weeragentschap.

Zorgwekkende nieuwe ontwikkeling

"We lopen ver achter", zegt secretaris-generaal Taalas van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). "We moeten al onze systemen op het gebied van industrie, energie en transport herzien en onze hele manier van leven op de schop nemen."

Er moeten volgens hem veel ambitieuzere klimaatdoelen gesteld worden. De uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas en bijvoorbeeld de cementproductie.

De voorzitter van de klimaattop in Glasgow, Alok Sharma, tekent wel aan dat er sinds het akkoord van Parijs vooruitgang is geboekt: toen leek het er nog op dat de temperatuur wereldwijd met gemiddeld 4 graden zou stijgen.

De WMO wijst verder op een zorgwekkende nieuwe ontwikkeling: een deel van het tropisch regenwoud in het zuidwesten van het Amazonegebied absorbeert niet langer kooldioxide, zoals tot voor kort het geval was, maar is juist een bron van uitstoot geworden. Dat komt door de ontbossing en de afgenomen luchtvochtigheid daar, waardoor het veel minder regent dan voorheen.

Correspondent Rolien Créton reisde af naar Groenland, waar de ijskap als gevolg van klimaatverandering sneller smelt dan ooit is gemeten:

Verslag uit Groenland: het land in de frontlinie van klimaatverandering

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl