Geen verwijsbrief paramedicus meer

Aangepast

Voor een bezoek aan onder andere de logopedist, diëtist en de ergotherapeut is het niet langer meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te hebben.

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel daarover van minister Schippers van Volksgezondheid.

Met de maatregel om de verwijsbriefjes te schrappen voor behandelingen door paramedici wordt de huisarts ontlast. Het was al bekend dat een verwijsbrief voor de fysiotherapeut, de oefentherapeut, de mondhygiënist en de huidtherapeut niet meer nodig is.

Ouderen

Ook wordt vanaf 2013 de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Deze zorg is voor ouderen die zelfstandig wonen en na een operatie of behandeling moeten revalideren.

Volgens het kabinet is de aansluiting tussen de ziekenhuisbehandeling en de revalidatiezorg nu niet goed genoeg. Ouderen liggen te lang in het ziekenhuis of worden niet goed doorverwezen. Dat moet met de verplaatsing naar de Zorgverzekeringswet verbeteren.

De maatregel moet vanaf 2015 50 miljoen euro per jaar opleveren.

STER Reclame