Het azc in Almere Omroep Flevoland

Het asielzoekerscentrum in Almere krijgt er met spoed 400 tot 500 extra opvangplaatsen bij. Het gaat om opvang in tenten en paviljoenen bij het bestaande gebouw. Bij de opbouw krijgt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers de komende dagen hulp van Defensie en het Rode Kruis. De extra opvang is voor de duur van één jaar.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft het verzoek gisteren bij de gemeente Almere neergelegd. Volgens wethouder Froukje de Jonge was de handreiking van de stad nodig. "Voor ons als gemeente was heel snel duidelijk dat er echt sprake is van een serieuze noodsituatie", zegt ze tegen Omroep Flevoland.

Het college van B en W kon zelfstandig over het verzoek beslissen, maar tijdens een raadsvergadering gisteravond sprak een meerderheid van de fracties via een motie zijn steun uit voor de extra noodopvang. Het azc in Almere biedt regulier ruimte aan 800 asielzoekers.

Het COA kampt met een groot opvangtekort voor asielzoekers door meer asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacués. Als gevolg daarvan moesten onlangs in het aanmeldcentrum in Ter Apel mensen slapen op stoelen en stretchers.

STER reclame