Het Warmtebedrijf Rotterdam levert warmte aan woningen met restwarmte uit de haven
In samenwerking met
Rijnmond
NOS Nieuws

Faillissement Warmtebedrijf Rotterdam dreigt, gemeente wil geen leiding naar Leiden

Als het aan het college van Rotterdam ligt komt er toch geen verbinding van het warmtenet van de Rotterdamse haven naar Leiden. Die verbinding was nodig om het noodlijdende Warmtebedrijf Rotterdam overeind te houden, maar er kleven te veel financiële risico's aan, vindt wethouder Arjan van Gils van Financiën en Majeure Projecten. De gemeenteraad stemt volgende week over het voorstel, meldt Rijnmond.

Het Warmtebedrijf werd in 2006 opgericht om met de restwarmte uit de Rotterdamse haven woningen van warmte te voorzien. De gemeente Rotterdam is de grootste aandeelhouder. Er werd in eerste instantie op gerekend dat 300.000 tot 500.000 Rotterdamse woningen er gebruik van zouden maken, maar het werden er niet meer dan 60.000.

Door Leiden als nieuwe afzetmarkt bij het project te betrekken, had het Warmtebedrijf gered moeten worden. Het contract voor levering aan Leiden is ook al getekend met energieleverancier Vattenfall. Maar de aanleg van de leiding kreeg met veel tegenslag te maken.

Een plan om de warmte via Zoeterwoude naar Leiden te vervoeren werd vorig jaar ingeruild voor een route via Rijswijk. Dan zou Rotterdam aan kunnen sluiten bij een leiding die Gasunie naar Den Haag wil leggen en vanaf daar een extra pijpleiding naar Leiden doortrekken. Zo kon het contract met Vattenfall toch worden nagekomen.

Staatssteun

Ook de risico's voor dat plan worden nu te groot geacht. Volgens Van Gils is het niet zeker dat Gasunie de pijpleiding naar Den Haag wel aanlegt en willen de private partijen die betrokken zijn niet genoeg bijdragen. Daarmee komt ook een toegezegd bedrag van 30 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in gevaar, omdat de Europese Commissie de investering van Rijk en gemeente dan kan aanmerken als staatssteun in plaats van subsidie.

Dat het plan niet doorgaat betekent waarschijnlijk dat het Warmtebedrijf Rotterdam failliet gaat. Hoeveel geld dat gaat kosten is niet bekend, maar het gaat mogelijk om honderden miljoenen euro. In 2019 constateerde de Rotterdamse Rekenkamer al dat de gemeente onverantwoorde risico's had genomen met het Warmtebedrijf, zowel in de beginfase als later door een contract te sluiten met Nuon - de voorganger van Vattenfall - in Leiden zonder dat zeker was of de leiding er wel zou komen.

Vanwege klimaatverandering blijft het gebruik van restwarmte als alternatief voor gas aantrekkelijk: "Dus het zou ook zomaar kunnen dat er een doorstart komt met andere partijen die de schade dan zeer overzichtelijk maakt." De warmte van de huizen die in Rotterdam op het net zijn aangesloten blijft sowieso gegarandeerd, zegt wethouder Van Gils tegen Rijnmond.

Advertentie via Ster.nl