ANP

Vrouwen die nu 40 zijn, werken meer dan 40-jarige vrouwen in de jaren 90, blijkt uit een analyse van het CBS. Het statistiekbureau vergeleek vrouwelijke generaties die zijn geboren in de tweede helft van de jaren 50 tot en met de tweede helft van de jaren 70.

Tot de jaren 70 werd van vrouwen verwacht dat ze stopten met werken na een huwelijk of ze werden ontslagen bij de geboorte van hun eerste kind. Een deel van die vrouwen is daarna nooit terug de arbeidsmarkt op gekomen.

Dat is ook in de cijfers te zien. Van de vrouwen uit de jaren 50 had in de jaren 90 iets meer dan de helft betaald werk en een partner. Van de jongste generatie, geboren in de jaren 70, had 60 procent op z'n veertigste betaald werk en een partner. Het aandeel vrouwen met partner maar zonder werk daalde.

Grotere deeltijdbaan

Tegenwoordig stoppen nog maar weinig vrouwen helemaal met werken na het krijgen van kinderen. Wel kiest een deel ervoor minder uren te maken. De combinatie van partners met een voltijdbaan en een grote deeltijdbaan komt tegenwoordig het meest voor. De combinatie voltijdbaan en kleine deeltijdbaan tegenwoordig juist minder dan in de jaren 90.

Dat vrouwen meer zijn gaan werken blijkt ook uit de verdeling van de arbeidsuren tussen stellen. In de jaren 90 namen 40-jarige vrouwen met een partner 34 procent van de arbeidsuren voor hun rekening. Dit is gestegen naar 39 procent voor de 40-jarige vrouwen die zijn geboren in de tweede helft van de jaren 70.

STER reclame