De Ooosterscheldekering (archieffoto)
In samenwerking met
Omroep Zeeland
NOS Nieuws

'Natuur verandert als Oosterscheldekering vaker dicht gaat'

Door de stijging van de zeespiegel zullen de deuren van de Oosterscheldekering vaker sluiten, verwacht Marjolijn Haasnoot, onderzoeker bij Deltares. En dat heeft gevolgen voor de natuur in de Oosterschelde.

De Oosterscheldekering is op 4 oktober 1986, vandaag precies 35 jaar geleden, in gebruik genomen. De kering beschermt het land tegen hoogwater en houdt tegelijk de instroom van zout water en de getijden in de Oosterschelde in stand. Zodra de deuren dicht zijn bij hoog water, is dat niet mogelijk. Dat gebeurde tot nu toe 28 keer.

Biodiversiteit

Als we de deuren door klimaatverandering in de toekomst vaker moeten sluiten, dan veranderen volgens Haasnoot de dynamiek en de biodiversiteit in de Oosterschelde. "En dat was nou juist niet de intentie van de stormvloedkering", zegt ze tegen Omroep Zeeland. In het ergste geval kan de Oosterschelde zelfs voor altijd worden afgesloten, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer.

Wanneer we besluiten om de Oosterschelde ondanks de zeespiegelstijging toch open te houden, zijn er volgens Haasnoot een aantal andere opties om ervoor te zorgen dat de veiligheid wordt gewaarborgd. "Je zou ervoor kunnen kiezen om de andere waterkeringen te versterken. Je zou ook als maatschappij kunnen meebewegen met het water, dus dat je water over de dijken laat komen en zo nu en dan natte voeten krijgt."

We kunnen er ook voor kiezen om dubbele dijken aan te leggen, zodat er meer kwelders en schorren ontstaan. Of we zoeken het hogerop. "Maar ik weet niet of wij op dit soort opties zitten te wachten", aldus Haasnoot. Ze hoopt dan ook dat het tij nog kan worden gekeerd door alles op alles te zetten om de CO2-uitstoot te verminderen.

Sneller versleten

Niet alleen de natuur zal de gevolgen van de snelle stijging van de zeespiegel merken, de Oosterscheldekering zal ook minder lang meegaan. "Technisch gezien is de kering in prima staat en is hij gebouwd om zo'n 200 jaar z'n werk te doen", aldus Robin Wisse, districtshoofd bij Rijkswaterstaat.

Maar het is volgens Wisse de vraag wat de zeespiegelstijging voor de kering gaat betekenen. Met de bouw van de Oosterscheldekering is volgens Haasnoot rekening gehouden met een zeespiegelstijging van 40 centimeter. Uit onderzoek blijkt dat we in 2100 al te maken hebben met een stijging van een meter.

"Dat betekent dat de levensduur van de kering ook veranderd en aangepast moet worden", zegt Haasnoot.

Bekijk hier een terugblik op de bouw van de Oosterscheldekering:

Terugblik: bouw van de Oosterscheldekering

Advertentie via Ster.nl