AFP

38 maatschappelijke organisaties in Vlaanderen stappen naar een mensenrechtencomité in Straatsburg, omdat ze vinden dat er te weinig goede en betaalbare huurwoningen zijn. "Wonen is een grondrecht", schrijven ze op hun website. "Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen."

De organisaties stappen daarom op 17 december naar het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg (ECSR). Dat beoordeelt klachten over het niet-naleven van het Europees Sociaal Handvest (ESH) door de landen die het hebben ondertekend. Het ESH is een mensenrechtenverdrag waarin staat dat iedereen toegang moet hebben tot een goede, betaalbare woning en bescherming tegen armoede.

Klimaatzaak

De 38 organisaties hebben zich verenigd in de Vlaamse Woonzaak, naar voorbeeld van de Belgische Klimaatzaak, een stichting die Belgische overheden voor de rechter bracht, omdat hun klimaatbeleid tekortschoot.

"Momenteel staan meer dan 155.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning", zegt Woonzaak-woordvoerder Hugo Beersmans in De Morgen. "47 procent van de private huurwoningen is van ontoereikende kwaliteit en 52 procent van de private huurders betaalt meer dan een derde van zijn inkomen aan huur."

Goede kans

Drie Vlaamse juridische experts geven de Vlaamse Woonzaak in Straatsburg een goede kans. Maar anders dan een rechtbank kan het ECSR alleen een advies geven. Ook dan heeft de gang naar Straatsburg zin, zegt Beersmans. Als de Vlaamse regering op de vingers wordt getikt, komt ze misschien in actie, hoopt hij. "Er moet dringend iets gebeuren om de situatie leefbaar te houden."

STER reclame