Een impressie van een luchtbelletjesgordijn
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Harlingen bestrijdt afval in het water met scherm van luchtbelletjes

Harlingen gaat de strijd aan met plastic en ander afval in het Van Harinxmakanaal dat nu nog in de Waddenzee terechtkomt. Door een scherm van luchtbelletjes, een bubble barrier, in de monding van het kanaal aan te leggen moet straks 86 procent van de troep worden afgevangen voordat het de Waddenzee bereikt.

"We gaan ervoor zorgen dat Harlingen over een paar jaar de schoonste stad aan het Wad is", zegt wethouder Boon bij Omrop Fryslän. "Niet alleen op het land zwerfafvalvrij, maar ook in het water."

Boon legt uit wat de bedoeling is: "Er wordt een balg diagonaal ingegraven in de bodem van het kanaal. Met een compressor wordt er lucht in geblazen, dan komen er belletjes omhoog. Daardoor wordt het plastic tegengehouden en door de schuine richting komt het plastic naar de kant toe. Daar kan het vanuit een opvangbak worden afgevoerd. Het gaat niet alleen om het wateroppervlak, maar om de hele waterkolom."

De bubble barrier is een vinding van een Amsterdams bedrijf. In 2019 werd het eerste bellenscherm geplaatst in Amsterdam, bij een van de uitstroompunten van de grachten naar het IJ. Daar wil het waterschap voorkomen dat plastic uit de grachten via het IJ en het Noordzeekanaal naar de Noordzee stroomt.

Geen negatieve gevolgen voor vissen

Het tweede grote scherm van luchtbelletjes komt nu vlak voor de sluizen in Harlingen te liggen. Het gaat om een proef die vijf jaar duurt. Het Waddenfonds draagt 550.000 van de benodigde 619.000 euro bij en is daarmee de grootste investeerder in het project. "Met de realisatie van het scherm kan het plasticprobleem in de wateren in en rondom Harlingen dichtbij de bron worden aangepakt", laat het Waddenfonds weten. "Het bellenscherm heeft geen invloed op het vaarverkeer en heeft nagenoeg geen negatieve gevolgen voor vissen en waterplanten."

Toevallig begint vandaag ook de schoonmaakactie Skjin Wetter. In zes Friese gemeentes, waaronder Harlingen, zijn de komende week zo'n tweeduizend vrijwilligers in touw om plastic en zwerfafval uit het water te halen. "Plastic is een bedreiging voor het onderwaterleven in de Friese meren, kanalen en vaarten", zegt Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân bij RTV NOF. "Skjin Wetter is een prachtige actie, maar ik hoop dat deze zichzelf uiteindelijk overbodig maakt. Wat niet in het water terechtkomt, hoeven we er ook niet uit te halen."

Advertentie via Ster.nl