NOS Nieuws

Zorgautoriteit: ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen

Ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen. Dat is een schatting van de Nederlandse Zorgautoriteit. Afgelopen zomer is er geen grote inhaalslag geweest, mede doordat er nog steeds veel covidpatiënten in de ziekenhuizen lagen.

Het precieze aantal in te halen operaties is niet duidelijk. "Niet iedereen heeft zich al in het ziekenhuis gemeld. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken", zegt Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving van de NZa.

Het aantal operaties dat nog ingehaald moet worden is niet veranderd ten opzichte van de afgelopen maanden. "Dat komt deels doordat er nog best wat covidpatienten in de ziekenhuizen lagen, maar er was ook een uitbraak van het RS-virus. Daarnaast hadden zorgprofessionals ook gewoon vakantie", zegt Raaijmakers.

Langste wachttijden bij (plastische) chrirugie

De 200.000 operaties zijn nog niet allemaal in beeld bij de ziekenhuizen. Daarom heeft de zorgautoriteit voor het eerst ook gekeken naar het aantal geplande operaties in ziekenhuizen, de zogenoemde werkvoorraad. Er blijkt een achterstand te zijn van één tot zes weken aan operatie-uren ten opzichte van de situatie van voor de coronapandemie. De cijfers over de geplande operaties zijn gebaseerd op gegevens van 40 procent van de ziekenhuizen, dus er is nog geen compleet beeld.

Dat leidt tot langere wachttijden voor patiënten. Hoelang patiënten moeten wachten is ook afhankelijk van het specialisme. Bij (plastische) chirurgie, orthopedie, oogheelkunde, urologie en gynaecologie liggen de meeste operaties op de plank. Raaijmakers benadrukt dat er wel verschillen zijn tussen regio's en ziekenhuizen. "Het loont voor patiënten om te kijken of er ergens anders wel plek is."

Sinds het voorjaar van 2020 zijn er zo'n 400.000 operaties minder uitgevoerd dan gebruikelijk. De NZa schat in dat de helft van die operaties niet ingehaald hoeft te worden omdat sommige zorg is voorkomen. Zo waren er bijvoorbeeld minder sportblessures en zijn sommige klachten overgegaan.

Extra diensten draaien

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft in de zomer een begin gemaakt met het inhalen van de achterstand. Dat kon doordat personeel extra diensten draait. Chirurg Ronald Liem is heel trots dat veel mensen bereid zijn om in hun vrije tijd te komen werken. Het ziekenhuis had een achterstand van 550 operaties, dat zich vertaalt in 800 operatie-uren. "We hebben nu 120 uren ingehaald en hopen dit jaar nog 500 uren weg te werken."

Ook landelijk is het de verwachting dat, net als in het Goudse ziekenhuis, het grootste gedeelte van de operaties nog dit jaar wordt ingehaald. Raaijmakers: "We zien dat er ruimer wordt gepland op de operatiekamers, zo worden er ook operaties buiten normale werktijden uitgevoerd En we zien dat zelfstandige klinieken meer zorg leveren. Dus er wordt heel hard aan gewerkt."

Raaijmakers maakt zich wel zorgen om het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel. "We vinden het belangrijk, ook met het oog op behoud van personeel voor het vak, dat zorgprofessionals inspraak hebben bij hoe de inhaalzorg het best georganiseerd kan worden."

Er dan is er nog de onzekerheid over hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen. De verwachting is dat het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen gaat toenemen, maar met hoeveel is de vraag. "De herfst is nog een beetje ongewis", zegt chirurg Liem. "We zijn bang dat corona toch weer de kop op gaat steken. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de huidige zorg én de inhaalzorg."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl