Het IMF bepleit investeringen in het Nederlandse onderwijs
NOS NieuwsAangepast

IMF: economie goed uit crisis gekomen, meer inzet vereist voor scholen, wonen, klimaat

De Nederlandse economie is de coronapandemie in vergelijking met andere eurolanden goed doorkomen. Vanmorgen concludeerde het Centraal Planbureau (CPB) al dat Nederland relatief goed door de crisis is gekomen, vanmiddag volgde de internationale gemeenschap, bij monde van het IMF, met een positief oordeel.

De Nederlandse economie verkeerde voor corona al in een robuuste staat en met de omvangrijke steunpakketten van de overheid en de hoge mate van digitalisering verliep de recessie in 2020 mild. De economie vertoonde hierna een sterk herstel, de werkloosheid bleef laag en weinig bedrijven gingen failliet. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in haar landenrapport over Nederland.

Het IMF verwacht een economische groei in 2021 van 3,8 procent, en voor 2022 wordt die geraamd op 3,2 procent. Dat zijn groeipercentages in lijn met de prognoses van het CPB (respectievelijk 3,9 en 3,5 procent).

Het IMF snapt dat de overheid de brede steunmaatregelen zoals NOW afbouwt. De sterke economische groei rechtvaardigt minder steun en helpt de spanning op de arbeidsmarkt en het tekort aan personeel aan te pakken. De overheid kan wel middels gerichte steun en hulp aan kwetsbare maar op zich rendabele bedrijven voorkomen dat ze na het wegvallen van de steun alsnog in de problemen komen en omvallen.

Knelpunten

Het IMF wijst ook op een tweetal zwakke schakels in de Nederlandse economie: het onderwijs en de woningmarkt.

Nederland investeert in vergelijking met andere EU-landen weinig in het primair onderwijs. De verhouding van het aantal leraren op het aantal leerlingen is in het basis- en voortgezet onderwijs beduidend lager dan het Europese gemiddelde. In coronatijd resulteerde dat in meer kansenongelijkheid en lagere schoolprestaties voor kwetsbare kinderen. Het Nationaal Programma Onderwijs dat het kabinet in juli aankondigde, waarbij de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro in het onderwijs gestopt wordt, is volgens het IMF dan ook meer dan welkom.

De huizenmarkt is een ander knelpunt. Tijdens de coronacrisis is de krapte op de woningmarkt alleen maar toegenomen en zijn de huizenprijzen gestegen, opgedreven door het geringe aanbod en de lage rente. Aanscherping van de hypotheekeisen en afbouw van de hypotheekrenteaftrek zijn volgens het IMF nodig, naast fiscale maatregelen zoals het langzaam ophogen van het berekende eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting.

Het IMF ziet ook dat Nederland een extra inspanning moet doen om de klimaatdoelen te realiseren. Om de uitstoot van broeikasgassen te halveren in 2030 en in 2050 te verminderen met 95 procent zijn aanvullende maatregelen nodig zoals het beprijzen van CO2-emissies en het aanpakken van de uitstoot in de landbouw, concludeert het IMF-rapport.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl