Een lange stoet klimaatdemonstranten trekt door Berlijn NOS

'Alle zusammen für 1,5 Grad!' en 'Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!'. Het zijn een paar van de leuzen die worden gescandeerd op de klimaatdemonstratie in Berlijn. Voor het gebouw van de Rijksdag hebben zich tienduizenden mensen verzameld om vlak voor de Bondsdagverkiezingen van zondag een signaal af te geven: de nieuwe regering moet meer doen om Duitsland klimaatneutraal te maken. Ook op andere plekken in Duitsland, zoals in Keulen, Hamburg en München, demonstreren klimaatactivisten.

Eén van de demonstranten in Berlijn is Martin (39), die net vader is geworden. Op zijn rug draagt hij een bord met de tekst 'Ik ben woedend omdat onze regering de toekomst van onze kinderen verspeelt'. Terwijl hij de kinderwagen waarin zijn pasgeboren baby ligt te slapen zachtjes heen en weer duwt vertelt hij: "Ik ben hier vanwege de verkiezingen van zondag. Wij burgers willen van alles, maar we hebben toch echt ook de politiek nodig om de klimaatproblemen aan te pakken. Dat er meer moet gebeuren is bijna alle partijen inmiddels gelukkig wel duidelijk. Maar mij gaat het nog steeds veel te langzaam."

Te midden van alle mensen, vlaggen en levensgrote zeepsopbellen staat ook Ricarda van 28. Op een stuk karton heeft ze met grote letters geschreven 'Kinderen krijgen ondanks de klimaatcrisis?' "Voor mij is het echt nog een open vraag of ik kinderen wil krijgen", zegt ze. "Ik vind het heel erg dat de klimaatsituatie op dit moment zo ernstig is dat jonge mensen niet weten of ze hun toekomstwensen waar kunnen maken. Voor mezelf heb ik daar nog geen antwoord op."

Ricarda (28) weet nog niet of ze kinderen wil krijgen in een wereld die bedreigd wordt door klimaatverandering NOS

Jonge kiezers in de minderheid

Vooral voor jonge kiezers is klimaat dit jaar hét centrale thema bij de verkiezingen. Maar ze maken in verhouding maar een klein deel uit van de Duitse kiezerspopulatie: slechts 14 procent van de stemgerechtigden is jonger dan 29, terwijl bijna 40 procent ouder is dan 60. Mede om die reden zijn Angela (71) en Angelika (66) er ook bij vandaag. "Juist omdat wij oudere kiezers in de meerderheid zijn moeten we solidair zijn met de jongeren", vindt Angela. "Het gaat in het leven niet alleen maar om meer, meer, meer."

Angelika voegt eraan toe dat een demonstratie als deze een grote saamhorigheid tussen de generaties laat zien: "In de politiek let iedereen alleen maar op tegenstellingen. Maar hier zijn zoveel verschillende mensen bij elkaar die maar één ding willen: samenwerken om meer te doen voor het klimaat."

Volgens Klaus Hurrelman, hoogleraar sociologie verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn, kun je hier precies zien welke politieke invloed jongeren wél hebben: "Ze zijn als kiezer getalsmatig misschien wat ondervertegenwoordigd, maar ze hebben met hun idealisme wel politieke invloed aan de keukentafel. Ze praten met hun ouders en grootouders, en die nemen dat mee naar het stemhokje. Anders zouden de Groenen nu in de peilingen niet op een verdubbeling van hun aantal zetels in de Bondsdag staan."

Ergens op het grote veld voor de Rijksdag staat ook Ulrike -midden dertig- met haar twee peuters. "Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen, hoe jong ze ook zijn, letterlijk zien dat we moeten opstaan voor het klimaat. Er is maar één aarde, we hebben geen alternatief", zegt ze.

STER reclame