Omrop Fryslân
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Laatste Friese rechtbanktolk vindt vergoeding te laag en stopt

Wie zich voor de rechtbank of het gerechtshof in Leeuwarden in het Fries wil verantwoorden, treft niet meer vanzelfsprekend iemand die hem ook begrijpt. Sinds gisteren zijn er geen gespecialiseerde Friese tolken meer. Zij vinden de vergoeding voor hun werk te laag.

De vooralsnog laatste Friese tolk die gisteren bij een rechtszitting aanwezig was, was Fedde Dijkstra.

Hij houdt ermee op omdat voor elke rechtszaak waar hij wordt ingeschakeld, het Openbaar Ministerie kan onderhandelen over de hoogte van de vergoeding. Er is weliswaar een minimumtarief, maar bevalt het bedrag niet, dan kan het OM naar een andere tolk stappen.

Er zijn slechts twee andere Friese rechtbanktolken, Ammerins Moss-de Boer en Stephan Berger. Zij vrezen dat de onderhandelingen ertoe leiden dat de vergoeding te laag uitvalt en hebben zich daarom volgens Omrop Fryslân "volledig solidair" verklaard met Dijkstra. Ook zij laten zich dus niet inhuren.

Zoeken naar woorden

"Of je zorgt ervoor dat alle rechters in Leeuwarden de Friese taal beheersen, of je betaalt de tolken een eerlijk tarief", reageert advocaat Tjalling van der Goot uit Leeuwarden. "Het is belangrijk dat je bij je eigen taal kunt blijven: mensen moeten niet zoeken naar woorden. Als er geen tolk is, betekent het dat het Fries in de rechtszaak wordt uitgehold."

Van der Goots collega Jan Boksem noemt een bekend voorbeeld waar het al misging. Bij het hoger beroep in de rechtszaak tegen een aantal Friezen dat anti-Zwarte-Piet-demonstranten had tegengehouden op de snelweg, verstond de rechter geen Fries. Ook de aanklagers verstonden het niet. Toen ze het laatste woord kreeg, kon hoofdverdachte Jenny Douwes zich niet goed uitdrukken.

In een poging het tij te keren is tolk Fedde Dijkstra uitgenodigd om vandaag naar het provinciehuis te komen. Daar overlegt hij met gedeputeerde Poepjes en vertegenwoordigers van de politieke partijen in de Staten.

Advertentie via Ster.nl