Turkije werd begin augustus door hevige branden geteisterd
NOS Nieuws

Oxfam: rijke landen schieten ernstig tekort qua klimaatfinanciering

Ontwikkelde landen komen een eerdere belofte om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering voor armere landen beschikbaar te stellen niet na. Daardoor lopen die landen structureel miljarden mis waarmee ze klimaatmaatregelen zouden moeten treffen. Dat stelt Oxfam Novib op basis van nieuwe berekeningen. Volgens de ontwikkelingsorganisatie gaat het om een bedrag van 68 tot 75 miljard dollar dat de armere landen samen mislopen.

In 2009 zegden rijke landen toe om van 2020 tot en met 2025 jaarlijks 100 miljard dollar vrij te maken. Het geld is bedoeld voor armere landen om de gevolgen van de klimaatcrisis aan te pakken. Uit vorige week gepubliceerde cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt volgens Oxfam Novib dat er in 2019, dus een jaar voor ingang van het doel, 'maar' 80 miljard aan klimaatfinanciering beschikbaar werd gesteld.

En ook de komende jaren wordt 100 miljard niet gehaald, zegt Oxfam Novib. De ontwikkelingsorganisatie baseert zich dan onder meer op toezeggingen die diverse landen al hebben gedaan. In 2025 zou het bedrag hooguit zijn opgekrikt tot 95 miljard. Maar dat betekent, concludeert Oxfam, dat de armere landen tientallen miljarden mislopen in de zes jaren waarin het doelbedrag niet wordt behaald. Het gaat om ontwikkelingslanden die kwetsbaar zijn voor de effecten van klimaatverandering.

VN weer bij elkaar

De berichtgeving van Oxfam komt aan de vooravond van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Belangrijke thema's dit jaar zijn de coronacrisis, maar ook klimaatverandering. Het onderwerp staat hoog op de agenda, ook met het oog op de klimaatconferentie COP26 die vanaf eind volgende maand in Glasgow wordt gehouden.

De publicatie van het klimaatrapport van VN-panel IPCC, afgelopen augustus, leidde wereldwijd tot bezorgde en geschrokken reacties. Uit het rapport bleek onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is. De klimaatverandering, die het gevolg is van het broeikaseffect, zal ontwikkelingslanden onevenredig zwaar treffen, concludeerden onderzoekers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl